Tai: Ihmisten intranetti 

Esitän fabussa pikku hiljaa mielessäni muodostuneen konseptin sosiaalisesta intranetistä. Esitelmä toimii pohjustuksena yleiselle keskustelulle siitä, mitä annettavaa sosiaalisella medialla olisi organisaatoiden sisäiselle viestinnälle.

Ajatus sosiaalisen median periaatteille toteutettavasta intrasta ei ole uusi: wikejä, blogeja ja sosiaalisia kirjnamerkkejä on viime vuosina otettu käyttöön intraneteissä hyvin tuloksin. Fabussa esiteltävä konseptini sosiaaliselle inralle sisältää toiminnallisuutta kaikista edlelisistä, mutta on perusrakenteeltaan erilainen: lähtökohtana on tiedon (dokumenttien) sijaan käyttäjät ja näiden verkostot. Malli muistuttaa siten enemmän sosiaalisia verkostoitumispalvelujaa, kuten Facebook tai MySpace.

Alkuperäinen ajatus lähti liikkeelle mikroformaattien hyödyntämisestä yliopistossa ja siitä syntyneestä ajatuksesta yhtenäisistä, hcard-muotoilluista ja viitattavista yhteystietokorteista kaikille yliopistolaisille. Konseptissa kaikilla käyttäjillä olisi yksinkertainen, rakenteistettu käyntikortti netissä, jonka tietoja voisi itse päivittää. Ainaisen yhteystietojen toistamisen sijaan näihin profiileihin olsi helpoo viitata spotissa tai webbisivuilla.

Jatkona tästä, edelleen mikroformaattikonseptissa, aloin miettiä käyttäjille tarjoutuvaa mahdollisuutta määritellä yhteyksikään toisiin käyttäjiin, jolloin... Hiljalleen konsepti on laajennut tästä yleisemmäksi malliksi sosiaalisiin verkostoihin perustuvasta intrasta.

(Loppuosa on vielä lähinnä muistiinpanoja itselleni esitystä varten)

Sosiaalisen intranetin periaatteita

  • Toimijalähtöisyys - perustana toimijoiden omat alueet, eivät dokumentit tai valmis taksonomia
  • Käyttäjien voimallistaminen - kaikki käyttäjät ovat myös tiedon tuottajia ja käsittelijöitä
  • Verkostomaisuus - kaikki hierarkia puretaan minimiin, niin käyttäjien kuin dokumenttienkin väliltä
  • Demokraattisuus - ei toimittajia, ei portinvartijoita, ryhmien ym. hallinnointioikeudet vain hieman erilaiset kuin jäsenten/käyttäjien
  • Emergenssi - toiminnallisesti ja teknisesti yksinkertaista, erilaisten sovelusmahdollisuuksien kautta sosiaalisesti kompleksista
  • "Everything is miscallenous" - irtautuminen tiedon tilametaforasta, navigointi peustuu kontekstikohtaisiin linkkeihin, tageihin ja hakuun

Intra sosiaalisen median alustana:

  • Valmis käyttäjäkunta - hyvä pohja verkostoille ja joukkoälyn synnylle
  • Käyttäjien tunnustaminen luo vastuullisuutta - ei spammia tai muuta avoimiin ja anonyymeihin järjestelmiin liittyvää ongelmaa.
  • Runsaasti yhteisiä "sosiaalisia objekteja" ja tavoitteita yhteistyölle

  • No labels