Kirjaston tarjoamia tiedonlähteitä (viite- ja kokoelmatietokantoja, elektronisia lehtiä) kannattaa hyödyntää jo vaikka heti opiskelun alussa.
Fabussa kävimme läpi informaatiolukutaidon käsitettä. Helsingin yliopistossa informaatiolukutaidon opetus alkaa jo TVT-ajokortti-opintojakson tiedonhankinta-osiossa.

 Yksi tapa jakaa opiskelijoille artikkeleita luettavaksi on RefShare. Sen avulla voit antaa muille pääsyn oman RefWorksisi johonkin kansioon. Teimme ERIC-tietokannassa haun 'blended learning', ja jaoimme viitteet RefSharen avulla.

  • No labels