Tilannekatsaus syksyllä 2007

Blogeja Helsingin yliopistossa:

 • Lokari (2003->): n. 1600 perustettua, aktiivisesti käytössä... ???
 • WPMU (syyskuu 2007->): 173
 • Blogihakemistossa (beta/proto maaliskuu 2007->): 54

Blogimaailman tilanne nyt toinen kuin esim. 2003, jolloin Lokari otettiin käyttöön:

 • Hyviä ilmaisia blogipalveluja on tarjolla yhä enemmän
 • Blogiapalvelujen kanssa kilpailevia paljeluja sitäkin enemmän (Facebook, Jaiku, jne.)
 • Blogit ovat nyt osa valtakulttuuria: eivät enää tuntemattomia, mutteivat myöskään enää edusta uusinta kehitystä

Pohdittavaa

 • Mikä tekee yliopiston blogipalvelusta erilaisen?
 • Miksi perustaa blogi yliopiston tarjoaqmaan palveluun?
 • Miksi yliopiston pitäis edes hostata blogeja kaikille yliopistolaisille?
 • Mitä blogeilla tai blogiyhteisöillä pyritään tavoittamaan?

Blogipalvelut kokonaisuutena

 • Blogilalusta vasta lähtökohta (ja ehkä jopa tarpeeton?)
 • Itse blogialustaa tärkeämpi yliopiston oma "Technorati": hakemisto ja seurantapalvelu, alusta yhteisöille
 • Julkinen syöteaggregaattori verkostoille, kursseille, jne.
 • Riittävätkö tuki ja ohjeet? Miten opettaa blogikulttuuria?

Blogit osana yliopiston sisäistä ja ulkoista viestintää

 • Blogeilla potentiaalia yliopistojen kolmennan tehtävän välineenä (ulkoinen), hiljaisen tiedon esiin tuomisessa (sisäinen) ja joustavammassa tiedon välityksessä (molemmat)
 • Blogien suhde viralliseen viestintään jännitteinen, sekä bloggaajien että yliopiston näkökulmasta
 • Viralliset / epäviralliset blogit; yliopiston / yliopistolaisten blogit
 • Mahdollinen ratkaisu takatukkataktiikka: siisti etusivu suurelle yleisölle, vapaamuotoisempi vuorovaikutus tapahtuu taustalla

Ongelmatapauksiin reagointi

 • Ennakkomoderointi mahdotonta ja bloggaamisen periaatteiden vastaistakin
 • Hyvät käyttösäännöt hyödyllinen selkänoja ongelmtapausten selvittelyssä
 • HY:ssa hyvin vähän todellisia ongelmia, ylläpidon tietoon tulleita ongelmatapauksia yksi vuodessa
 • Ongelmien selvittelyssä avoin ja keksuteleva lähestymistapa paras: poliisiroolia kannattaa välttää

Akateemisen bloggaamisen kehityssuuntia

 • Case historiablogit: tieteenalojen blogiverkostoja syntymässä suomessakin?
 • Case Warwick: Kolmen vuden jälkeen blogien käyttö on kääntynyt laskuun. Samalla akateemisen bloggaamisen suhteellin osuus on noussut jyrkästi.
 • No labels