Helsingin yliopiston kirjaston kurssien kuvaukset

Helka-webinaari suomeksi, på svenska ja in English

Tiedonhankinta: Humanistiset, yhteiskunta- ja kasvatustieteet och Informationssökning för humanister, pedagoger och statsvetare på svenska.

Tiedonhankinta: Information Seeking Basics in English 

Tiedonhankinta: Bio- ja luonnontieteet

Systemaattinen tiedonhaku (Ovid Medline / PubMed)

Systemaattinen tiedonhaku (Scopus / Web of Science)

Zotero-viitteidenhallinta, på svenska ja in English