05X-08X - Klassifikationskoder och rapportnummer

Fälten 050-08X innehåller uppgifter om klassifikationen för den aktuella bibliografiska posten. Också postens teckenuppstättning framgår i detta fält.

  • No labels