Funktions- och relationskoder - alfabetiskt efter funktion

Kod
 

Funktion (svenska)
 

Funktion (engelska)
 

Kommentar
 

anm

Animatör

Animator


rpy

Ansvarig utgivare

Responsible party


arr

Arrangör av musikalisk komposition

Arranger


asn

Associerat namn

Associated name

 

att

Attribuerat/tillskrivet namn

Attributed name


adp

Bearbetare

Adapter


nrt

Berättare, inläsare

Narrator


ctb

Bidragsgivare

Contributor

Även författare som bara skrivit en kort text i t.ex. en fotobok, med fotografen i 100, får "ctb" (ej "aut").

bnd

Bokbindare

Binder


pbd

Chefredaktör, huvudredaktör

Publishing director


dnc

Dansare

Dancer


cnd

Dirigent

Conductor


dst

Distributör

Distributor


hnr

Festskriftsföremål

Honoree


cng

Filmfotograf

Cinematographer


pro

Filmproducent

Producer


dsr

Formgivare

Designer

 

pht

Fotograf

Photographer

 

prf

Framförande person, spelare, musiker, etc.

Performer

Föredras när ingen mer exakt kod finns.

fac

Framställare av faksimil

Facsimilist

 

dub

Författare (tvivelaktig)

Dubious author

 

ann

Författare till annotation

Annotator

 

aqt

Författare till citat eller textutdrag

Author in quotations or text abstracts

 

aft

Författare till efterskrift, kolofon, etc.

Author of afterword, colophon etc.

 

aus

Författare till filmmanus, etc.

Author of screenplay

 

aui

Författare till förord, introducerande material, etc.

Author of introduction

 

wam

Författare till material som medföljer AV-media

Writer of accompanying material

 

lyr

Författare till sångtext

Lyricist

 

cwt

Författare till textkommentar

Commentator for written text

 

aut

Författare, medförfattare

Author

Används bara i fält 7XX.

egr

Gravör

Engraver

 

ill

Illustratör

Illustrator

Föredras när ingen mer exakt kod finns.

rce

Inspelningstekniker

Recording engineer

 

itr

Instrumentalist

Instrumentalist

 

ivr

Intervjuare

Interviewer

 

ive

Intervjuobjekt

Interviewee

 

ctg

Kartograf

Cartographer

 

cmm

Kommentator till audiovisuella medier

Commentator

 

cmp

Kompositör, tonsättare

Composer

 

art

Konstnär

Artist

 

chr

Koreograf

Choreographer

 

lbt

Librettist

Librettist

 

tch

Lärare

Teacher

 

oth

Medarbetare (ospecificerad)

Other

Hit alla funktioner som saknar mer exakt kod.

mdc

Metadataansvarig

Metadata contact

 

mus

Musiker

Musician

 

prd

Produktionspersonal

Production personnel

 

rev

Recensent

Reviewer

 

drt

Regissör

Director

 

drm

Ritare, tecknare

Draftsman

 

spk

Röst, tal

Speaker

 

com

Sammanställare

Compiler

 

std

Scenograf

Set designer

 

act

Skådespelare

Actor

 

sng

Sångare

Singer

 

prt

Tryckare

Printer

 

cph

Upphovsrättsinnehavare

Copyright claimant

 

pbl

Utgivare

Publisher

Enbart avseende institutionella utgivare.

flm

Utgivare av film

Film editor

 

edt

Utgivare, redaktör, sammanställare

Editor

Enbart avseende personliga utgivare.

voc

Vokalist

Vocalist

 

own

Ägare

Owner

 

trl

Översättare

Translator

 

  • No labels