Huomio!

Tätä ohjesivu on vanhentunut. Ks. ajantasainen ohje Opetustyön ohjeista.

Safe Exam Browser (SEB) on ohjelma, joka katkaisee tenttijältä verkon ja resurssien (kuten oman koneen tiedostojen) käytön tentin aikana.

Tällä sivulla on ohjeet salitentin laatimiseen SEB:lla Moodlessa. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti opettajille, jotka osaavat jo tehdä tentin Moodleen.

1. Mieti tentin elinkaari

 • Onko one off -tentti, vuosittain tai periodeittain toistuva, vai jatkuva tentti?
 • Onko olennaista, että opiskelijat eivät voi ennalta tietää kysymyksiä?
 • Vastaukset ylläoleviin kysymyksiin määrittävät, kuinka paljon voit näyttää opiskelijoille palautetta tentin aikana ja sen jälkeen. Yleisesti ottaen opiskelijoille kannattaa näyttää mahdollisimman paljon palautetta (esim. miksi heidän vastauksensa on väärä, ja mikä yleinen virhepäätelmä johti heidän väärään vastaukseensa), jotta tentin tekeminen palvelisi kurssin oppimistavoitteita mahdollisimman hyvin.

2. Laadi tenttikysymykset

 • Ks. tarvittaessa ohjevideo tentin laatimisesta:
   
 • Ks. Moodlen dokumentaatio tentin kysymystyypeistä (englanniksi): https://docs.moodle.org/35/en/Question_types. Suppeampi suomenkielinen dokumentaatio: https://docs.moodle.org/3x/fi/Kysymystyypit
 • Mieti tenttikysymysten nimeämiskäytäntö. Tenttikysymysten nimet eivät näy opiskelijalle, joten niissä voi olla kysymystekstin lisäksi lajittelussa auttavaa informaatiota, esim. kysymyksen tekijän nimikirjaimet, kysymyksen erikoisala, vaikeusaste, jne. Toinen mahdollisuus lajitteluun on käyttää kysymyspankin kategorioita. Olennaista on, että kaikki tenttiin kysymyksiä laativat noudattavat samoja nimeämiskäytäntöjä, esim. "Kysymyksen nimi, erikoisala".
 • Muutama huomio tentin kysymystyypeistä:
 • Jos tenttikysymykset ovat jo olemassa digitaalisessa muodossa, esim. Word-dokumentissa, saattaa olla kätevämpää tehdä niistä tuontitiedosto, joka ladataan suoraan Moodleen. Tässä videossa neuvotaan tämä tekniikka:

Tällä sivulla:

3. Tarkista tentin asetukset

Tentin asetukset löytyvät seuraavasti: valitse tentti kurssialueen etusivulta, tentin etusivulla valitse ratasvalikko oikeasta ylänurkasta, ja sieltä "Muokkaa asetuksia".

 • Ajastus (Asetusten kohta "Ajastus / Tenttiaika alkaa" ja "Ajastus / Tenttiaika päättyy")
  • Opiskelijoille näkyy sekuntikello, joka näyttää jäljellä olevan tenttiajan. Jos tenttiajan päättymisajankohtaa siirretään eteenpäin kesken tentin, sekuntikello päivitty opiskelijoiden näkymissä heidän siirtyessään kysymyksestä toiseen.
 • Tarkista, että tentin sallittuja suorituskertoja on vain yksi ("Arviointi / Montako suorituskertaa sallitaan").
 • Tarkista, että tentti näyttää vain yhden kysymyksen kerrallaan ("Kysymysten sijoittelu sivuille / Uusi sivu / Kaikki kysymykset")
  • Moodle tallentaa tenttivastaukset aina sivulta toiselle siirtyessä, joten kannattaa näyttää vain yksi kysymys per sivu.
 • Opiskelijoille näytettävä palaute ("Tuloksista näytetään opiskelijoille").
  • Klikkaile kysymysmerkkikuvakkeita saadaksesi selityksiä siitä, mitä eri palautetyypit tarkoittavat.
 • Aseta tentille salasana ("Ylimääräiset rajoitukset suorituskerroissa / Suojaa salasanalla")
  • Salasana näytetään opiskelijoille tentin alkaessa.
 • Laita päälle SEB-vaatimus ("Ylimääräiset rajoitukset suorituskerroissa / Selaimen tietoturva / Vaaditaan Safe Exam -selaimen käyttöä")

 • Laita näkyville SEB:in poistumisosoite tentin ohjeisiin: "https://moodle.helsinki.fi/seb/quitquiz.html" ("Yleiset / Tehtävänanto")

  Poistumisosoitteen voi kirjoittaa tentin tehtävänannon loppuun esimerkiksi seuraavasti:

  Alla olevan linkin kautta pääset sulkemaan Safe Exam Browserin. KLIKKAA LINKKIÄ VASTA, KUN OLET NÄYTTÄNYT PALAUTUSSIVUN TENTIN VALVOJALLE!

  https://moodle.helsinki.fi/seb/quitquiz.html

Related pages

There is no content with the specified labels