EXPIRED: This space has not changed for 18 months. If no page in it is changed in another 6 months the space will be archived and deleted on 2024-04-05.

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Matematiikan ja tilastotieteen koulutusohjelmien viimeisimpien tutkintovaatimusten mukaisesti voi valmistua 31.7.2020 saakka. HOPSeja on kuitenkin tarpeellista säätää uudelleen koska opetus syksystä 2017 alkaen on uusien Ison Pyörän koulutusohjelmien mukaista. Katso vastaavuustaulukot ja opetusohjelmat weboodista! Opetusohjelmiin ja -suunnitelmiin on tullut uusia opintojaksoja (kursseja) ja vanhoja kursseja on poistunut.

Yleistä

1.8.2005 voimaan astuneen uuden tutkintojärjestelmän mukaiseen kandidaatintutkintoon sisältyy pakollisena opintona henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). HOPSin laatiminen koskee siis kaikkia opiskelijoita.

HOPSin tavoite on ohjata opiskelija oman opiskelunsa itsenäiseen ja kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, hahmottamiseen ja toteuttamiseen. HOPS on hyvä päivittää vuosittain.

Maisterivaiheen HOPS laaditaan oman erikoistumislinjaan kuuluvan opettajan kanssa, joka myös hyväksyy suunnitelman.

HOPS laaditaan laitoksen omalle HOPS-lomakkeelle, lomakkeet löytyvät alta. Lomakkeen voi täyttää joko sähköisesti tai käsin, mutta se käsitellään paperiversiona. Tutustu kuitenkin ennen lomakkeen täyttöä alla oleviin HOPS-ohjeisiin sekä pää- ja sivuaineittesi tutkintovaatimuksiin.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille:

Luonnontieteiden kandidaatin HOPS-pohjat suuntautumisvaihtoehdon mukaan:

1.8.2015 jälkeen aloittaneet opiskelijat

Yleinen
Aineenopettaja (Iso pyörä -vastaavuustaulukot, Tutkintouudistus ja opettajankoulutus -sivusto, Iso pyörä HOPS-pohjat)
Tilastotiede

1.8.2014 jälkeen aloittaneet opiskelijat
Yleinen
Aineenopettaja (Iso pyörä -vastaavuustaulukot, Tutkintouudistus ja opettajankoulutus -sivusto, Iso pyörä HOPS-pohjat)
Tilastotiede

1.8.2012 jälkeen aloittaneet opiskelijat
Yleinen
Aineenopettaja (Iso pyörä -vastaavuustaulukot, Tutkintouudistus ja opettajankoulutus -sivusto, Iso pyörä HOPS-pohjat)
Tilastotiede

Ennen 1.8.2012 aloittaneet opiskelijat
Yleinen / Allmän
Aineenopettaja / Ämneslärare (Iso pyörä -vastaavuustaulukot, Tutkintouudistus ja opettajankoulutus -sivusto, Iso pyörä HOPS-pohjat)
Tilastotiede / Statistik


Filosofian maisterin HOPS-pohjat suuntautumisvaihtoehdon mukaan. FM-HOPSien ohjaajat määräytyvät erikoistumislinjan mukaan, katso oman linjasi vastuuhenkilö Erikoistumislinjat-sivulta:

Aineenopettaja/ Ämneslärare (Iso pyörä -vastaavuustaulukot, Tutkintouudistus ja opettajankoulutus -sivusto, Iso pyörä HOPS-pohjat)
Algebra ja topologia / Algebra och topologi
Analyysi / Analys
Biomatematiikka / Biomatematik / Biomathematics
Matemaattinen fysiikka / Matematisk fysik
Matemaattinen logiikka / Matematisk logik
Soveltava analyysi / Tillämpad analys 
Stokastiikka / Stokastik 
Tietokoneavusteinen matematiikka / Datorstödd matematik 
Tilastollinen koneoppiminen / Statistisk maskininlärning 
Vakuutus- ja finanssimatematiikka / Försäkrings- och finansmatematik
Magister-ISP på svenska


Tilastotieteen koulutusohjelman maisterivaiheen HOPS-pohjat suuntautumisvaihtohdon mukaan. FM-HOPSien ohjaajat määräytyvät erikoistumislinjan mukaan, katso oman linjasi vastuuhenkilö Erikoistumislinjat-sivulta:

Muutokset 2015:

  • 57713 Tilastollisen päättelyn jatkokurssin nimi on 57713 Tilastollinen päättely III
  • 78172 Tutkielmaseminaari ei ole enää pakollinen ML-tiedekunnan opiskelijalle

Aikasarja-analyysi ja ekonometria / Tidsserieanalys och ekonometri
Biometria / Biometri 
Tilastollinen koneoppiminen / Statistisk maskininlärning 

  • Huom! Tilastollinen koneoppiminen syventävien koodi on nykyään 57564

Yhteiskuntatilastotiede / Mätning och surveymetodik 
Yleinen tilastotiede /Allmän statistik

  • Huom! Yleinen tilastotiede syventävien koodi on nykyään 57563

Magister-ISP på svenska

  • No labels