EXPIRED: This space has not changed for 18 months. If no page in it is changed in another 6 months the space will be archived and deleted on 2024-04-05.

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue


Siirry tälle sivulle


Tämä sivu koskee vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelevia. Uusien 1.8.2017 jälkeen aloittaneiden sekä uusiin koulutusohjelmiin siirtyvien opiskelijoiden ohjeet ovat opiskelijan ohjeissa: guide.student.helsinki.fi

Opiskelijapalvelut / Student Services

kumpula-student 'at' helsinki.fi

• Ohjausta ja neuvontaa kaikissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä

• Lukuvuosi-ilmoittautumiset, nimen- ja osoitteenmuutokset

• Viralliset opintosuoritusotteet, opiskelutodistukset, opiskelijoiden matkalippujen ostotodistukset sekä tietoa erilaisista opiskelija-etuuksista

• Tutkintotodistukset, todistukset opintokokonaisuuksista ja jäljennökset niistä sekä vastaavuustodistukset

• Opintotukihakemukset sekä niihin liittyvät lisäys- ja muutosilmoitukset ja yleinen neuvonta Helsingin yliopiston rahastojen ja tiedesäätiön apurahoista sekä koulutuspavelun tuottajan selvitykset TE-toimistoille

• Tietoa opinto-oikeuksista, opiskelijavalinnasta sekä yliopistoon kirjoittautumisesta.

Opinto-ohjaus maisterivaiheessa / Study Guidance in the Masters' Programmes

Erikoistumislinjat ja HOPS-ohjaajat / Specialization fields and contact persons

Yleinen neuvonta / Student Services - kumpula-student 'at' helsinki.fi (Kumpulan opiskelijapalvelut)

Opinto-ohjaus kandivaiheessa

Tavoitat koulutussuunnittelijat opiskelijapalveluiden palveluosoitteesta kumpula-student 'at' helsinki.fi

Matematiikan yleinen linja

Erica Runolinna
Koulutussuunnittelija

Matematiikan yleisen linjan opinto-ohjaus
HOPS kandidaattivaiheessa (matematiikan yleinen linja) 
Lisäaikahakemukset (erityisesti matematiikan yleinen linja)

Harjoitteluasiat  

VARAA AIKA (koulutusohjelman neuvonta)
Huone C329
Puh 02941 51502 ja 050 448 0291


Matematiikan opettajalinja

Tom Lagerwall
Koulutussuunnittelija

Aineenopettajan linjan sekä matematiikka toisena opetettavana aineena opinto-ohjaus
HOPS kandidaattivaiheessa (opelinja)
Lisäaikahakemukset (erityisesti aineenopettajankoulutus)
Harjoitteluasiat  

VARAA AIKA (koulutusohjelman neuvonta)
Huone C329
Puh. 02941 515 03 ja 050 318 5348

Tilastotieteen opinto-ohjaus

Matematiikan ja tilastotieteen osasto
Sirkka-Liisa Varvio, yliopistonlehtori

Tilastotieteen opinto-ohjaus ja fuksien orientointi
HOPS tilastotieteen kandidaattivaiheessa ja maisterivaiheessa
Tilastotieteen opintokokonaisuudet pääaineopiskelijoille ja sivuaineopiskelijoille
Tilastotieteen opintojen hyväksilukeminen
Tilastotieteen lisäaikahakemukset

Exactum, huone B312
Puh. 0294151405
sirkka-liisa.varvio at helsinki.fi

Valtiotieteellisen tiedekunnan tilastotieteen opiskelijat

Mikko Myrskylä, professori
Maria Valaste
, yliopistonlehtori

Svenskspråkig studierådgivning

Hans-Olav Tylli, yliopistonlehtori
Rum D337
Tel. 02941 51463.

  • No labels