EXPIRED: This space has not changed for 18 months. If no page in it is changed in another 6 months the space will be archived and deleted on 2024-04-05.

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Valmistuminen

Kandidaatin tutkinto

Tämä sivu koskee vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelevia. Uusien 1.8.2017 jälkeen aloittaneiden sekä uusiin koulutusohjelmiin siirtyvien opiskelijoiden ohjeet ovat Guidessa: guide.student.helsinki.fi

Pyydä kokonaisuusmerkinnät

  1. Pääaineen perus- ja aineopinnot kokonaisuudeksi (ks. ohjeet)
  2. Muut opinnot kandintutkinnossa kokonaisuudeksi (merkintä pyydetään samalta henkilöltä kuin pääaineen kokonaisuus)
  3. Sivuaineen kokonaisuusmerkinnät pyydetään ko. aineen laitokselta (pl. Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuus, jonka merkintä pyydetään Petri Olalta (matematiikka pääaineena) tai Sirkka-Liisa Varviolta (tilastotiede pääaineena))

(warning) Huomaa, että kaikki kokonaisuuksiin sisältyvät suoritukset tulee olla suoritettuina kokonaisuusmerkintää pyydettäessä!

Toimita todistuspyyntö tiedekuntaan

Maisterin tutkinto

Pro gradun hyväksyminen

Katso ohjeet täältä kohdasta Tutkielman palautus ja tarkastus.

Pyydä kokonaisuusmerkinnät

  1. Pääaineen syventävät opinnot kokonaisuudeksi (ks. ohjeet)
  2. Muut opinnot maisterin tutkinnossa kokonaisuudeksi (merkintä pyydetään samalta henkilöltä kuin pääaineen kokonaisuus)
  3. Sivuaineen kokonaisuusmerkinnät pyydetään ko. aineen laitokselta (mikäli maisterin tutkintoon tulee sivuainekokonaisuus) (pl. Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuus, jonka merkintä pyydetään Petri Olalta (matematiikka pääaineena) tai Sirkka-Liisa Varviolta (tilastotiede pääaineena))

(warning) Huomaa, että kaikki kokonaisuuksiin sisältyvät suoritukset tulee olla suoritettuina kokonaisuusmerkintää pyydettäessä!

Toimita todistuspyyntö tiedekuntaan

(warning) Valtiotieteellisen tiedekunnan tilastotieteen opiskelijat noudattavat Valtiotieteellisen tiedekunnan valmistumisohjeita, jotka löytyvät täältä.

  • No labels