EXPIRED: This space has not changed for 18 months. If no page in it is changed in another 6 months the space will be archived and deleted on 2024-04-05.

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen yleistentit lukuvuonna 2016-2017  

Tämä sivu koskee vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelevia. Uusien 1.8.2017 jälkeen aloittaneiden sekä uusiin koulutusohjelmiin siirtyvien opiskelijoiden ohjeet ovat Guidessa: guide.student.helsinki.fi


Yleistenteissä voi suorittaa matematiikan ja tilastotieteen kurssien erilliskokeita (joita aikaisemmin kutsuttiin loppukokeiksi tai kirjallisuuskuulusteluiksi) oheisen taulukon mukaisesti. Taulukossa mainittujen kurssien tentteihin on ilmoittauduttava WebOodissa. Ilmoittautuminen yleistentteihin alkaa aina 30 pv ennen tenttiä. Ilmoittautuminen päättyy kymmenen päivää ennen tenttiä. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.


Yleistenteissä sallitaan vain laskimet samoin säädöksin kuin ylioppilaskokeissa. Yleistentin laatija voi halutessaan antaa tehtäväpaperissa muut tarvittavat tiedot, kuten kaavoja tai määritelmiä.

Information in English.

 

Myöhässä ilmoittautuminen ja tentin peruminen

Yleistentteihin ei voi ilmoittautua enää myöhässä, ilmoittauduthan siis ajoissa. Tenttejä ei tarvitse perua.

Yleistentit löytyvät weboodista Opinto-oppaat-sivun kautta, valitse Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja sieltä Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kohdalta. Välilehdillä ovat opetustiedot, tentit ja tiedot opintojaksoista. Alla myös suorat linkit sekä matematiikan että tilastotieteen tentteihin.

Matematiikan tentit weboodissa
Tilastotieteen tentit weboodissa

Muista ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä mikäli haluat tehtävät muulla kuin suomen kielellä.
Vänligen informera oss vid provanmälan om du vill ha provfrågorna på svenska.
Remember to notify us when signing up for the exam if you want your exam questions in English.

Muiden kuin taulukossa esiintyvien kurssien (lähinnä syventävien opintojen erikoiskurssien) tentteihin ei voi ilmoittautua WebOodissa. Näiden kurssien tenttimisestä opiskelijan on ensin itse sovittava ao. opettajan kanssa ja ilmoitettava siitä osoitteeseen mathstat-info@helsinki.fi. Toukokuussa suoritettavan tentin osalta opettajan kanssa on erityisesti sovittava, kummassa ko. kuukauden tenttitilaisuudessa tentti suoritetaan.

 

Huomio!

1.8.2012 alkaen yleis- ja kesätenteissä voi suorittaa enintään kaksi eri kurssia kerrallaan. Painavasta syystä voi kanslian kanssa erikseen sopia mikäli haluaa suorittaa useamman kuin kaksi koetta yhdessä tentissä.

Tentit järjestetään Exactumin auditorioissa A111, B123 ja CK112 (Gustaf Hällströmin katu 2b) taulukossa mainittuina aikoina. Tarkempi salijako ilmoitetaan auditorioiden ovella tenttipäivänä.

HUOM! Yleistenteissä ei ole mahdollisuutta lisäaikaan!

Ohjeita kokeisiin osallistujille

 

Kesällä 2017 kesätentit pidetään keskiviikkona 14.6. ja 9.8. klo 10-14.


HUOM!

MATEMATIIKKA

Tenttipäivä - Exam date

Kellonaika - Time

21.9.

16-20

2.11.

16-2014.12.

16-20

11.1.

10-14

1.2.

16-20

15.3.

16-20

12.4.

16-20

17.5.

12-16

24.5.

12-16

Algebra II (57064) *    *  
Algebralliset rakenteet I (57034)*    * * 
Algebralliset rakenteet II (57036)* *    * 
Differentiaalilaskenta (57117)*  *  *  
Differentiaaliyhtälöt I (57044) *   * * 
Differentiaaliyhtälöt II (57048)  * *   *
Funktionaalianalyysin peruskurssi (57241) * *   * 
Geometria I (57114) *  *   *
Henkivakuutusmatematiikka (57441)  * * *  
Integraalilaskenta (57118)* *   *  
Johdatus logiikkaan I (57160)* *   *  
Johdatus logiikkaan II (57161) * *    *
Johdatus matemaattiseen rahoitusteoriaan (57072) *  *   *
Johdatus yliopistomatematiikkaan (57033)    * *  
Kompleksianalyysi I (ent. Funktioteoria I) (57062)   * * * 
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I (57043)
Tenttimahdollisuus myös tenttitilassa
 * *     
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II (57047)
Tenttimahdollisuus myös tenttitilassa
   *     
Matemaattinen logiikka (57067)* *   *  
Matemaattisen analyysin jatkokurssi (78122) *   *  *
Matemaattisen analyysin kurssi (78121)*   * *  
Mitta ja integraali (57101)* *  *   
Raja-arvot (57116)  *  * * 
Reaalianalyysi I (57102) *  *  * 
Riskiteoria (57440)   ***   
Sarjat (57119) * *    *
Sijoitustoiminnan matematiikka (57467)**     * 
Tilastollinen päättely I (57046) (ent. Johdatus tilastolliseen päättelyyn) *   *  *
Todennäköisyyslaskenta I (57045) (ent. Johdatus todennäköisyyslaskentaan)* *   *  
Todennäköisyysteoria I (57110) *  *   *
Todennäköisyysteoria II (57111)    **  *
Todennäköisyysteoria III (57112)     *  *
Topologia I (57020) koko kurssi (poistuu ohjelmistosta joulukuun 2016 jälkeen)  *      
Topologia I, osa 1 (57152) * *   * 
Topologia I, osa 2 (57153)    * * *
Topologia II (57063)* *     *
Vektorianalyysi I (57121)  * *  * 
Vektorianalyysi II (57122)   * *  *

TILASTOTIEDE

Tenttipäivä

Kellonaika

21.9.

16-202.11.

16-2014.12.

16-2011.1.

10-141.2.

16-2015.3.

16-2012.4.

16-2017.5.

12-1624.5.

12-16Ei-parametriset ja robustit menetelmät (78144) * * *   
Lineaariset mallit I (ent. Lineaariset mallit) (57714 / 78134)* *     *
Otanta-aineiston analyysi (78405)  *   *  
Otantamenetelmät (78143)  *   *  
Pienalue-estimointi (78405)  *   *  
Robustit regressiomenetelmät (78137) * * *   
Stationaariset aikasarjat (57770)   **    
Survey-metodiikka (78187)  * * *  
Tilastollinen päättely I (ent. Johdatus tilastolliseen päättelyyn) (57046) *   *  *
Tilastollinen päättely II (ent.Tilastollinen päättely) (57701)  * *  * 
Tilastollinen päättely III (ent.Tilastollisen päättelyn jatkokurssi) (57713)   ** *  
Todennäköisyyslaskenta I (ent. Johdatus todennäköisyyslaskentaan) (57045)* *   *  
Todennäköisyyslaskenta II (ent. Todennäköisyyslaskenta) (57705)*   * *  
Yleistetyt lineaariset mallit (78185)*   *   *

Tilastotieteen johdanto- ja jatkokurssit

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (kaikille avoin #tilastoMOOC)


Seuraavat tilastotieteen kurssit ovat tentittävissä Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntatenteissä ja Avoimen yliopiston verkkotenteissä, EI yleistenteissä:

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 (78240)
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 (78241)

Tarkemmat tiedot Weboodista ja kurssin sivulta http://mooc.helsinki.fi

 

Tilastotieteen jatkokurssi luennoidaan keväällä 2016 Avoimessa yliopistossa. Yksityiskohdat tarkentuvat piakkoin.

  • No labels