EXPIRED: This space has not changed for 18 months. If no page in it is changed in another 6 months the space will be archived and deleted on 2024-04-05.

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Tenttiarkisto

Tenttiarkistoon on kasattu viime vuosina järjestettyjen kurssien sekä yleistenttejä että kurssikokeita. Joidenkin kurssien tenttejä on ehditty päivittä vain osa ja sivut päivittyvät vielä tulevaisuudessa

Vanhempia tenttejä löydät vanhemmasta tenttiarkistosta: täältä.

 

 

SuomeksiPå svenskaIn English
Adaptive dynamicsAdaptive dynamics Adaptive dynamics
Advanced CalculusAdvanced CalculusAdvanced Calculus
Advanced topics in set theoryAdvanced topics in set theoryAdvanced topics in set theory
Aksiomaattinen joukko-oppiAxiomatisk mängdlära IAxiomatic Set Theory I
Aksiomaattisen joukko-oppi IIAxiomatisk mängdlära IIAxiomatic set theory II
Algebra IAlgebra IAlgebra I
Algebra IIAlgebra IIAlgebra II
Algebrallinen topologiaAlgebraisk topologiAlgebraic topology
Algebrallinen topologia IIAlgebraisk topologi II

Algebraic topology II

Analyysi IAnalys IAnalysis I
Analyysi IIAnalys IIAnalysis II
Analyysin peruskurssiGrundkurs i analysSingle Variable Calculus
Approksimointi splineilläApproximation med spline-funktionerSpline Approximation
Bayesian theory with applicationsBayesian theory with applicationsBayesian theory with applications
Bayes-päättely Bayes-päättelyBayes-päättely
CalculusCalculusCalculus
Calculus IICalculus IICalculus II
Computational statisticsComputational statisticsComputational statistics
Dependence logicDependence logicDependence logic
DifferentiaaligeometriaDifferential geometryDifferential geometry
Differentiaaliyhtälöt IDifferentialekvationer IDifferential equations I
Differentiaaliyhtälöt IIDifferentialekvationer IIDifferential equations II

Ekonometria

Ekonometria

Ekonometria

Elements of set theory Elements of set theory Elements of set theory
Epästationaariset aikasarjatEpästationaariset aikasarjatNonstationary Time Series
Evolution and the theory of games Evolution and the theory of games Evolution and the theory of games
Fourier-anayysi Fourier-analys Fourier Analysis
Funktionaalianalyysin peruskurssiGrundkurs i funktional analysBasic Course for Functional Analysis
GeometriaGeometri

Geometry

Henkivakuutusmatematiikan jatkokurssiHenkivakuutusmatematiikan jatkokurssiHenkivakuutusmatematiikan jatkokurssi
HenkivakuutusmatematiikkaLivförsäkringsmatematikLife Insurance Mathematics
Hierarkkiset mallitHierarchical modelsHierarchical models
Hilbertin avaruuden operaattorit I  
HomotopiateoriaHomotopy teorieHomotopy theory
HyperreaaliluvutHyperreaaliluvutHyperreaaliluvut
InformaatioteoriaInformationsteoriInformation Theory
IntegraaliyhtälötIntegralekvationerIntegral equations
Introduction to Mathematical BiologyIntroduction to Mathematical BiologyIntroduction to Mathematical Biology
Inversio-ongelmatInvers problemerInverse problems
Johdatus differentiaaligeometriaanJohdatus differentiaaligeometriaanJohdatus differentiaaligeometriaan
Johdatus tilastolliseen päättelyyn Introduction to statistical inference
Johdatus todennäköisyyslaskentaanInledning till sannolikhetsläraIntroduction to probability
Johdatus yliopistomatematiikkaanInledning till universitetsmatematikIntroduction to university mathematics
Joukko-opin alkeetJoukko-opin alkeetJoukko-opin alkeet
KombinatoriikkaKombinatorikCombinatorics
Kompleksianalyysi IKomplex analys IComplex Analysis I
Kompleksianalyysi IIKomplex analys IIComplex Analysis II
Laskentaintensiiviset tilastolliset menetelmätDatorintensiva statistiska metoderComputational methods in statistics
Laskettavuuden teoriaKomputerbarhetsteoriTheory of Computability
Levy processesLevy processesLevy processes
Lie AlgebratLie algebrasLie algebras
Lineaarialgebra IILineäralgebra IILinear Algebra II
 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta ILinjär algebra och matrisräkning ILinear algebra and matrices I
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta IILinjär algebra och matrisräkning IILinear algebra and matrices II
Lineaariset mallitLineära modellerLinear Models
Logiikka ILogik ILogic I
MalliteoriaModellteoriModel Theory
Markovian modelling and Bayesian learningMarkovian modelling and Bayesian learningMarkovian modelling and Bayesian learning
Martingaalit ja harmoninen analyysi Martingales and harmonic analysis Martingales and harmonic analysis
Matemaattinen logiikkaMatematisk logikMathematical Logic
Matemaattisen analyysin jatkokurssiMatemaattisen analyysin jatkokurssiMatemaattisen analyysin jatkokurssi
Matemaattisen analyysin kurssiMatemaattisen analyysin kurssiMatemaattisen analyysin kurssi
Matematiikan historiaMatematikens historiaHistory of Mathematics
Matematiikan menetelmäkurssiMathematical MethodsMatematik, metodkurs
Matematiikan sovelluksiaTillämpningar i matematikApplications in mathematics
Matematiikka tutuksiInledning till matematikMathematics Introduced
Matemaattinen mallintaminenMatematisk modelleringMathematical modelling
Matriisilaskennan sovelluksiaTillämpad matrisräkningApplications in matrices
Mitta ja integraaliMått- och integrationsteoriMeasure and integral
Moniulotteiset aikasarjatMoniulotteiset aikasarjatMultivariate Time Series
Numeerinen analyysiNumerisk analysNumerical Analysis
Numeeriset menetelmät ja C-kieliNumeriska metoder och C-språketNumerical methods and the C language
Operator Algebras Operator AlgebrasOperator algebras
OsittaisdifferentiaaliyhtälötPartiella differentialekvationerPartial Differential Equations
Pääsäiekimpuista ja Yang-Mills -teoriastaPääsäiekimpuista ja Yang-Mills -teoriastaPrincipal bundles and Yang-Mills-theory
RahoitusteoriaFinansteoriMathematical Finance
Ramseyn teoriaRamseyn teoriaRamsey's theory
Reaalianalyysi IReell analys IReal Analysis I
Reaalianalyysi IIReell analys IIReal Analysis II
Riemannin geometriaRiemanns geometriRiemannian Geometry
RiskiteoriaRiskteoriRisk Theory
Riskiteorian jatkokurssiRiskiteorian jatkokurssiRiskiteorian jatkokurssi
Ryhmäteoreettinen näkökulma Rubikin kuutioon  
RyhmäteoriaRyhmäteoriaRyhmäteoria
Sijoitustoiminnan matematiikkaaInvesterings matematikMathematics of Investment
SirontateoriaSirontateoriaSirontateoria
Spatial models in ecology and evolutionSpatial models in ecology and evolutionSpatial models in ecology and evolution
Stationaariset aikasarjatStationaariset aikasarjatStationary time series
Statistical methods in medicine and epidemiologyStatistical methods in medicine and epidemiologyStatistical methods in medicine and epidemiology
Stochastic population modelsStochastic population modelsStochastic population models
Stokastinen analyysiStokastisk analysStochastic Analysis
Stokastiset prosessitStokastiska processerStochastic Processes
Survey-metodiikkaSurvey methodologySurvey methodology
TariffiteoriaTariffiteoriaTariffiteoria
Tartuntatautien matematiikkaThe mathematics of infectious diseases Smittsamma sjukdomars matematik
Tilastollisen päättelyn jatkokurssiFortsättningskurs i statistisk inferensContinuation Course in Statistical Inference
Tilastollisen päättelyn kurssiStatistisk inferensStatistical Inference
TodennäköisyyslaskentaSannolikhetsläraProbability
TodennäköisyysteoriaProbability Theory IISannolikhetslära II
Topologia ITopologi ITopology I
Topologia IITopologi IITopology II
Topologia IIITopologi IIITopology III
Topologiset ryhmätTopologiska grupperTopological Groups
Topologiset transformaatioryhmät ITopologiset transformaatioryhmät ITopological transformation groups I
Topologiset transformaatioryhmät IITopologiset transformaatioryhmat IITopologiset transformaatioryhmat II
Topologiset vektoriavaruudet ITopological Vector Spaces ITopologiska vektorrum I
Topologiset vektoriavaruudet IITopologiska vektorrum IITopological Vector Spaces II
TransformaatioryhmätTransformation GroupsTransformations grupper
VektorianalyysiVektoranalysVector calculus
VerkotGraferGraphs
Yleistetyt lineaariset mallitGeneraliserade lineära modellerGeneralized Linear Models
Äärellisten mallien teoriaÄärellisten mallien teoriaÄärellisten mallien teoria
Äärellisulotteinen lineaarialgebra  
  • No labels