Redirection Notice

This page will redirect to http://docs.moodle.org/all/fi/Kurssialueen_rakenne,_navigointi_ja_hallinnointi in about 2 seconds.

Peruskäsitteitä

 • Moodlen pääsivulla: kurssit on jaettu kategorioihin tiedekuntien ja erillislaitosten mukaan, jotta kurssialueet olisi helpompi löytää.
 • Kurssialueon
  • Jakautunut neljään palkkiin (ks esittely alla)
  • Sivupalkeissa on lohkoja
  • Keskipalkissa on 1-n osiota
  • Osioissa on aineistoja ja aktiviteetteja
 • Käyttäjät ovat kurssialueella roolissa, joita ovat yleisimmin Opettaja ja Opiskelija

Rakenne

Rakenne Moodlessa on vastaava kuin kansiohierarkiassa. Moodlen pääsivu on juuri, jonka "alikansioina" löytyy kurssialueita, joiden alla ovat aineistoluokat, joiden alla ovat yksittäiset aineistot. Siis esimerkiksi näin:

hymoodle

 • Moodle tutuksi opettajille 15.4.2010 (MoT-1504)
  • Keskustelualueet
   • Uutiset
   • Kerro tavoitteesi tälle kurssille
  • Aineistot
   • Esittelykalvot
  • Tehtävät
   • Kokeile tiedostonpalautusta
 • Opettajana Moodlessa 30.4.2011 (OpeM 30.4.)
  • Keskustelualueet
   • Uutiset
  • Sanastot
   • Kurssin linkkilista
  • Tentit
   • Kokeile tenttityyppejä

Tarkennusta

Näkymä Moodlessa

Näkymä Moodlessa on rakentunut samalla idealla sekä ennen kirjautumista näkyvässä näkymässä että kirjautumisen jälkeen ja kurssialueilla. Näkymä on jaettu neljään osaan, kuten alla olevassa kuvassa:

 1. Yläpalkki
 2. Keskipalkki
 3. Vasen ja oikea sivupalkki

Yläpalkki: navigointi ja hallinnointi

Olitpa millä tahansa sivulla Moodlessa, ylinnä näkymässä on aina palkki, jota kautta pääset liikkumaan sivustohierarkiassa, hallinnoimaan tunnukseesi liittyviä tietoja, kirjautumaan sisään ja ulos sekä aktivoimaan muokkaustilan.

Siirtyminen paikasta toiseen kurssialueen sisällä on helppoa yläpalkin linkkilistasta, joka vastaa ylinnä kuvattua kansiohierarkiaa. Siitä pääset palaamaan myös aina Moodlen pääsivulle (hymoodle). Yläpalkin linkkilistasta voit tarvittaessa avata Moodle-näkymiä myös useaan selainikkunaan tai selainikkunan välilehteen klikkaamalla linkin päällä hiiren oikeanpuoleisella napilla. Näin työskentely esimerkiksi kurssialueen muokkaamisessa helpottuu.

Yläpalkin alapuolella oleva näkymän osa (numerot 2 ja 3 yllä olevassa kuvassa) ovat ko. näkymän sisältöä.

Vasen ja oikea sivupalkki: kurssityöskentelyä tukeva tiedotus ja linkit

Sekä Moodlen pääsivulla että kurssialueilla on näkymän oikeassa ja vasemmassa reunassa palkit, joissa oletusarvoisesti on valmiina joitakin lohkoja, joiden sisältönä on kurssityöskentelyä helpottavia työvälineitä. Niillä helpotat kurssin tiedottamista, lisäät sosiaalisuuden tunnetta ja ohjaat opiskelijoiden huomiota. Lohkoilla nopeutat kurssialueella liikkumista, tiedotat ajankohtaisista asioista ja yleisesti lisäät osallistujien tietoisuutta kurssityöskentelystä ja siihen osallistujista. Lohkoilla siis tuetaan osallistujien työskentelyä, mutta varsinaisia kurssisisältöjä niihin ei voi laittaa. Katso myös lohkojen siirtäminen "telakkaan".

Keskipalkki: Kurssisisältö

Keskipalkissa on kurssialueen varsinainen sisältö ohjeineen ja työskentelypaikkoineen opettajan sopivasti jäsentäminä. Ylinnä keskipalkissa on ns. nollaosio, jossa on valmiina Uutiset-keskustelualue. Tätä seuraavat osiot on oletusarvoisesti numeroitu 1-n. Numeroinnin tilalle saa myös päivämäärät, jos haluat käyttää viikkomuotoista kurssirakennetta. Tämän, samoin kuin lohkojen määrän, saat muokattua kurssialueen asetuksista Asetukset-lohko-lohkosta.

Keskipalstaan voit lisätä kahdentyyppisiä sisältöjä: aineistoja ja aktiviteetteja.

 • Aineistot ovat haluamiasi tausta- ja ohjemateriaaleja, joita vain opettaja-oikeuksilla kurssialueella olevat saavat lisätä, ja kaikki osallistujat näkevät ne.
 • Aktiviteetit taas ovat kurssin toimintoja; työskentelyä, johon opiskelijat osallistuvat.

Lohkojen telakointi

Kaikkia kurssialueen lohkoja voi "telakoida" eli siirtää kurssialueen vasempaan reunaan välilehdiksi. Telakointi on käyttäjäkohtainen ominaisuus eli opettajan tekemä lohkojen telakointi ei vaikuta opiskelijoiden näkymään! Opettaja voi kyllä halutessaan estää lohkon telakointimahdollisuudet opiskelijoilta (muokkaa lohkon asetuksista kohtaa "Salli käyttäjän telakoida tämä lohko"). Tämä on kätevää silloin, jos opettaja haluaa, että tietyt asiat säilyvät kaikilla kurssin etusivulla aina näkyvissä.

Telakointiin on oma painikkeensa jokaisen lohkon oikeassa ylänurkassa. Telakointi laitetaan päälle ja puretaan samasta painikkeesta.