Presemoa pilotoitiin Helsingin yliopistossa lukuvuonna 2013-2014. Osallistujia pilotissa oli n. 60. Pilotissa testattiin ennen kaikkea palvelun soveltumista yliopisto-opetuksen tarpeisiin sekä palvelun teknistä toimintavarmuutta, erilaisia käyttötapauksia ja pedagogista mielekkyyttä.

Palautekooste pilotista kerättiin keväällä 2014.

Pilottiin osallistui opetushenkilöstöä sekä myös muihin henkilöstöryhmiin kuuluvia esim. verkkoviestinnän henkilöstöä, verkko-opetuksen suunnittelijoita, tukihenkilöitä ja hallintohenkilöstöä.

Presemoa esiteltiin pilottivuoden aikana muun muassa HY:n Oppimisseikkailussa. Siitä kirjoitettiin myös useita eri blogimerkintöjä:

  • No labels