Kuvailtavassa aineistossa käsitelty tapahtumaMilloin tapahtuma tallennetaan?

Kohdetapahtuma (kokous, kongressi, konferenssi, näyttely, messut, festivaali, taistelu, nimetty katastrofi yms) tallennetaan, mikäli kuvailtava aineisto käsittelee yhtä tai useampaa tapahtumaa ja tallentamista pidetään tärkeänä. Tämä koskee sekä tieto- että fiktioaineistoa.

Jos aineisto kattaa toistuvan tapahtuman useamman vuoden osalta, yksittäisiä vuosia ei ole välttämätöntä kirjata.

Tapahtuman yleisempi kuvailu eli tapahtuman aihepiirin yms. ilmaiseminen osana sisällönkuvailua, ks. oppaan osio 9. Muut aiheet.


Tapahtuman nimestä käytettävän nimen muodon valinta

Organisatorisesta tapahtumasta käytettävä auktorisoitu hakutieto valitaan RDA:n luvussa 11.13 määrätyllä tavalla. Yksittäisen tapahtumakerran osalta huomaa erityisesti luku 11.13.1.8.

Tarkempia tietoja organisatorisen tapahtuman kuvailusta ja auktorisoiduista nimimuodoista, ks. Toimijakuvailupalvelun Toimijakuvailuohje.

Organisatorisen tapahtuman nimen muoto tarkistetaan ensisijaisesti Kanto – kansalliset toimijatiedot -sanastosta, joka on integroitu Asteriin; Kannosta poimittuihin hakutietoihin liittyy Asteri-tunniste (esimerkiksi "(FI-ASTERI-N)000067771"). Korjaus- ja täydennyspyynnöt voi lähettää osoitteeseen toimijakuvailu-posti@helsinki.fi. YSO:ssa vanhastaan olevasta organisatorisesta tapahtumasta saa käyttää YSO-asiasanaa.

Kannosta puuttuvien organisatoristen tapahtumien hakutietoihin voidaan liittää kansainvälinen ISNI-tunniste (ISNI Search), mutta ensisijaisesti se tallennetaan auktoriteettitietueeseen.

Muita tunnisteita kuin Asteri-ID:tä ja ISNI:ä ei suositella käytettäväksi osana hakutietoa.

Huomaa: Fiktiiviset tapahtumat eivät kuulu RDA:n piiriin (toisin kuin fiktiiviset henkilöt), mutta Sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto suosittelee käsittelemään niitä todellisten tapahtumien tapaan lisättynä "fiktiivinen tapahtuma" -määritteellä.


Täsmentäviä ohjeita Marc 21 -formaatissa käytettävistä kentistä

Kuvailtavan aineiston käsittelemä tapahtuma voidaan tallentaa seuraaviin kenttiin

050  Kongressin kirjaston luokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

080  Yleinen kymmenluokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttiin tallennetaan tapahtuman yksilöivät luokat tavanomaiseen tapaan luokitusten omia ohjeita ja Marc 21 -formaattia noudattaen.

610  Yhteisönnimi asiasanana  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan tapahtuman nimen ensisijainen hakutieto siinä tapauksessa, että (ollakseen erottuva) tapahtuman nimi edellyttää hierarkkisesti ylemmän yhteisön (pääyhteisön) nimen käyttöä osana ensisijaista nimimuotoa. Huomautus: tähän kenttään tallennetaan vain sellaiset tapahtumat, jotka voivat olla toimijoita eli voivat esiintyä 110-kentässä.

611  Organisatorisen tapahtuman nimi asiasanana  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan erisnimisen järjestetyn tapahtuman nimestä käytettävä ensisijainen hakutieto. Huomautus: tähän kenttään tallennetaan vain sellaiset tapahtumat, jotka voivat olla toimijoita eli voivat esiintyä 111-kentässä.

647  Ei-organisatorisen tapahtuman tai sattumuksen nimi asiasanana  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan nimetyn taistelun, katastrofin tai muun yleensä ei-organisatorisen tapahtuman tai sattumuksen nimestä käytettävä hakutieto, jos kyseisestä tapahtumasta tai sattumuksesta ei (vielä) ole YSO-asiasanaa. Huomautus: tähän kenttään tallennettaan vain sellaiset tapahtumat, jotka eivät voi olla toimijoita eli eivät voi esiintyä 110- tai 111-kentissä.

650  Tapahtuman tai sattumuksen nimi asiasanana  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan erisnimisen tapahtuman hakutieto YSO-asiasanana siihen asti, kunnes kyseinen tapahtuma on auktorisoitu Kantoon.


Esimerkkejä

Esimerkeissä ovat mukana vain ne kentät, jotka sisältävät kohdeyhteisön (nimen) luokituksina tai asiasanoina. Huomautukset ovat kursiivilla ja vertailun vuoksi esitetyt Kongressin kirjaston asiasanaston asiasanat ruskealla värillä.


Toistuva erisniminen tapahtuma

Juri Hermon pro gradu -tutkielma Yleisurheilun kulttuurin muutos Porissa sadan vuoden aikana pidettyjen Kalevan Kisojen valossa. Aiheena Kalevan kisojen historia.

611 24  |a  Kalevan kisat.  |0  (FI-ASTERI-N)000168055     (tapahtuman nimi auktorisoitu Kantoon)

650 #7  |a  Kalevan kisat  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p2140     (tapahtuman nimi auktorisoitu YSO-termiksi; tapahtumat ovat siirtymässä YSO:sta Kantoon)

650 #7  |a  Kalevaspelen  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p2140     (sama)


Pentti Savolaisen kirjoittama kirja Savonlinnan oopperajuhlat Aino Acktésta Martti Talvelaan. Julkaistu 1980. Aiheena Savonlinnan oopperajuhlien (vuodesta 1967) ja niiden "henkisen edeltäjän" Olavinlinnan oopperajuhlien (vuosina 1912–1916 ja 1930) historia.

611 24  |a  Savonlinnan oopperajuhlat.  |0  (FI-ASTERI-N)000004121     (tapahtuman nimi auktorisoitu Kantoon)

650 #7  |a  Savonlinnan oopperajuhlat  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p18376     (tapahtuman nimi auktorisoitu YSO-termiksi; tapahtumat ovat siirtymässä YSO:sta Kantoon)

650 #7  |a  Olavinlinnan oopperajuhlat  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p25010     (sama)

650 #7  |a  Nyslotts operafestival  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p18376     (sama)

650 #7  |a  Olavinlinnan oopperajuhlat  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p25010     (sama)

611 20  |a  Savonlinnan Oopperajuhlat  |x  History  |y  20th century.     (LCSH:ssa tämä hakutieto kattaa kummatkin tapahtumat; ensisijainen nimenmuoto auktorisoitu isolla O-kirjaimella)


Yksittäinen erisniminen tapahtuma tai toistuvan erisnimisen tapahtuman yksittäinen kerta

Kimmo Korhosen kirjoittama artikkeli Ranskalainen kesä Savonlinnassa. Julkaistu Classica-lehden numerossa 5/1999. Aiheena Savonlinnan oopperajuhlien vuoden 1999 esitykset.

611 24  |a  Savonlinnan oopperajuhlat  |d  (1999 :  |c  Savonlinna, Suomi)

611 24  |a  Nyslotts operafestival  |d  (1999 :  |c  Nyslott, Finland)

611 20  |a  Savonlinnan Oopperajuhlat  |d  (1999)     (LCSH:ssa hakutieto auktorisoitu isolla O-kirjaimella)


Anna Ehrlichin kirjoittama kirja Der Wiener Kongress: Diplomaten, Intrigen und Skandale. Julkaistu 2014. Aiheena Wienin kongressi, joka järjestettiin vuosina 1814–15.

050 00  |a  DC249  |b  .E38 2014     (LCC:n luokka "History of France—History—By period—Revolutionary and Napoleonic Period, 1789-1815—Napoleonic wars, 1800-1815—1815—Congress of Vienna, 1814-1815"; Wienin kongressin kattavat LCC-luokat on jaoteltu sen mukaan, onko kongressin käsittelytapa historiallinen vai oikeustieteellinen)

650 #7  |a  Wienin kongressi  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p27648     (tapahtuman nimi auktorisoitu YSO-termiksi)

650 #7  |a  Wienkongressen  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p27648     (tapahtuman nimi auktorisoitu YSO-termiksi)

611 20  |a  Congress of Vienna  |d  (1814-1815)


Esko Sarkkisen kirjoittama artikkeli Venetsian biennale 66. Julkaistu Arkkitehti-lehden numerossa 9–10/1966. Aiheena Venetsian 33. biennaali, joka järjestettiin vuonna 1966.

611 24  |a  Biennale di Venezia  |n  (33. :  |d  1966 :  |c  Venetsia, Italia)

611 24  |a  Biennale di Venezia  |n  (33. :  |d  1966 :  |c  Venedig, Italien)

611 20  |a  Biennale di Venezia  |n  (33rd :  |d  1966 :  |c  Venice, Italy)


Sami Kolamon kirjoittama kirja Riistopallon MM-kisat Qatarissa. Aiheena jalkapallon 22. maailmanmestaruuskilpailut, jotka järjestetään Qatarissa vuonna 2022.

050 14  |a  GV643.5 2022  |b  .K65 2022     (LCC:n luokka "Recreation. Leisure—Sports—Ball games—Football games—Special games—Soccer. Association—International contests—World Cup—Individual contents. By year")

611 24  |a  Jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut  |n  (22. :  |d  2022 :  |c  Qatar)

611 24  |a  Världsmästerskapet i fotboll  |n  (22. :  |d  2022 :  |c  Qatar)

611 20  |a  World Cup (Soccer)  |d  (2022 :  |c  Qatar)     (Kongressin kirjasto on jostakin syystä päätynyt jättämään tapahtuman järjestysnumeron pois LCNAF/LCSH-sanaston hakutiedosta)


Yksittäinen sattumus

Mirkka Lappalaisen kirjoittama kirja Jumalan vihan ruoska: suuri nälänhätä Suomessa 1695–1697. Aiheena suurina kuolonvuosina tunnettu nälänhätä Suomessa vuosina 1695–1697.

647 _4  |a  Suuret kuolonvuodet  |c  (Suomi :  |d  1695-1697)     (tapahtuman nimeä ei ole auktorisoitu YSO-termiksi; hakutieto otettu suomenkielisestä Wikipediasta)

647 _4  |a  Hungersnöden  |c  (Finland :  |d  1695-1697)     (sama; hakutieto otettu ruotsinkielisestä Wikipediasta)


Ilkka Mäntylän kirjoittama kirja Kuopion rytyjoulu vuonna 1760. Aiheena Kuopion kirkossa jumalanpalveluksessa jouluna 1760 sattunut onnettomuus, jossa kuoli 14 henkeä.

647 _4  |a  Kuopion rytyjoulu  |c  (Kuopio, Suomi :  |d  1760)     (tapahtuman nimeä ei ole auktorisoitu YSO-termiksi; hakutieto otettu suomenkielisestä Wikipediasta)


Hannu Salmen kirjoittama kirja Tunteiden palo: Turku liekeissä 1827. Aiheena Turun suurelta osin tuhonnut kaupunkipalo syyskuussa 1827.

647 _4  |a  Turun palo  |c  (Turku, Suomi :  |d  1827)     (tapahtuman nimeä ei ole auktorisoitu YSO-termiksi; hakutieto otettu suomenkielisestä Wikipediasta)

647 _4  |a  Åbo brand  |c  (Åbo, Finland :  |d  1827)     (sama; hakutieto otettu ruotsinkielisestä Wikipediasta)


John Crowleyn, William J. Smythin ja Mike Myrphyn toimittama kartasto Atlas of the Great Irish Famine, 1845–52. Aiheena Irlannin suurena nälänhätänä tunnettu nälänhätä Irlannissa vuosina 1845–1852.

050 00  |a  DA950.7  |b  .A85 2012b     (LCC:n luokka "History (General)—History of Great Britain—Ireland—History—By period—Modern, 1603-—19th century. Irish question—1800-1848—Famine, 1845-1847")

647 _4  |a  Irlannin suuri nälänhätä  |c  (Irlanti :  |d  1845-1852)     (tapahtuman nimeä ei ole auktorisoitu YSO-termiksi; hakutieto otettu suomenkielisestä Wikipediasta)

647 _4  |a  Stora svälten på Irland  |c  (Irlanti :  |d  1845-1852)     (sama; hakutieto otettu ruotsinkielisestä Wikipediasta)

647 _7  |a  Famine  |c  (Ireland :  |d  1845-1852)  |2  fast

 vertaa LCSH:n käytäntö:

651 _0  |a  Ireland  |x  History  |y  Famine, 1845-1852  |v  Maps.


Parker & Cowardin kaivertama kivipiirros View of Krakatoa During the Earlier Stage of the Eruption. Aiheena Krakataun saarella sijaitsevan samannimisen tulivuoren purkaus vuonna 1883.

647 _4  |a  Krakataun tulivuorenpurkaus  |c  (Krakatau, Indonesia :  |d  1883)     (tapahtuman nimeä ei ole auktorisoitu YSO-termiksi; hakutieto otettu suomenkielisestä Wikipediasta)

647 _4  |a  Krakataus utbrott  |c  (Krakatau, Indonesien :  |d  1883)     (sama; hakutieto otettu ruotsinkielisestä Wikipediasta)

647 _7  |a  Eruption of Krakatoa  |c  (Indonesia :  |d  1883)  |2  fast

 vertaa LCSH:n käytäntö:

651 _0  |a  Krakatoa (Indonesia)  |x  Eruption, 1883  |v  Pictorial works.


Andrij Makuchin ja Frank E. Sysynin toimittama kirja Contextualizing the Holodomor: the Impact of Thirty Years of Ukrainian Famine Studies. Aiheena holodomorina tunnettu nälänhätä Ukrainassa vuosina 1932–1933.

050 00  |a  DK508.8374  |b  .C65 2015     (LCC:n luokka "History (General)—History of Russia. Soviet Union. Former Soviet Republics—Local history and description—Ukraine—History—By period—20th century—1917-1945—1921-1944—Famine, 1932-1933. Holodomor—Congresses")

647 _4  |a  Holodomor  |c  (Ukraina :  |d  1932-1933)     (tapahtuman nimeä ei ole auktorisoitu YSO-termiksi; hakutieto otettu suomenkielisestä Wikipediasta)

647 _4  |a  Holodomor  |c  (Ukraina :  |d  1932-1933)     (sama; hakutieto otettu ruotsinkielisestä Wikipediasta)

647 _7  |a  Famine  |c  (Ukraine :  |d  1932-1933)  |2  fast

 vertaa LCSH:n käytäntö:

651 _0  |a  Ukraine  |x  History  |y  Famine, 1832-1933  |x  Historiography  |v  Congresses.


Niilo Lappalaisen kirjoittama kirja Valkeasaari murtuu. Aiheena Valkeasaaren taistelu vuonna 1944.

647 _4  |a  Valkeasaaren läpimurto  |c  (Valkeasaari, Venäjä :  |d  1944)     (tapahtuman nimeä ei ole auktorisoitu YSO-termiksi; hakutieto otettu suomenkielisestä Wikipediasta)


Yhteisön toistuvasti järjestämän yleisnimisen tapahtuman yksittäinen kerta

Anssi Halmesvirran artikkeli The New Spartans: The Nazi Cult at the Nuremberg Party Congress 1936 Seen Through Finnish Eyes. Julkaistu saman tekijän toimittamassa Cultic Revelations: Cult Personalities and Phenomena -kirjassa 2011. Aiheena Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen vuoden 1936 puoluepäivät Olavi Paavolaisen tarkastelemana.

050 #4  |a  DD253.28 1936     (LCC:n luokka "History of Germany—History—By period—Modern, 1519-—20th century—Revolution and Republic, 1918-—By period—Hitler, 1933-1945. National socialism—The Nazi Party (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei)—Party meetings (Reichsparteitage)—Individual meetings. By date, and then by main entry—1936")

080 1_  |a  061.3:329NSDAP  |x  (430)  |x  "1936"  |x  (045)  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

610 24  |a  Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.  |b  Reichsparteitag  |n  (8. :  |d  1936 :  |c  Nürnberg, Saksa)

610 24  |a  Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.  |b  Reichsparteitag  |n  (8. :  |d  1936 :  |c  Nürnberg, Tyskland)

610 20  |a  Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei.  |b  Reichsparteitag  |n  (8th :  |d  1936 :  |c  Nuremberg, Germany)  |x  In literature.     (LCSH:ssa ensisijainen hakutieto auktorisoitu yhdysviivalla)


Juha Marttilan ja Lauri Lehtosen artikkeli Ensikertalaisina IAML:n kongressissa. Julkaistu Intervalli-lehden numerossa 3/1998. Aiheena International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centresin 18. kongressi, joka järjestettiin San Sebastiánissa (Donostiassa) vuonna 1998.

080 1_  |a  061.3:026:78IAML  |x  "1998"  |x  (045)  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

610 24  |a  International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres.  |b  Congress  |n  (18. :  |d  1998 :  |c  San Sebastián, Espanja)

610 24  |a  International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres.  |b  Congress  |n  (18. :  |d  1998 :  |c  San Sebastián, Spanien)

610 20  |a  International Association of Music Libraries, Archives, and Documentation Centres.  |b  Congress  |n  (18th :  |d  1998 :  |c  San Sebastián, Spain)     (LCSH:ssa ensisijaiseen hakutietoon auktorisoitu yhteisön nimeen kuulumaton pilkku ennen and-konjunktiota)


Ilona Niemisen ja Urpo Kankaan toimittama Oikeustieteellinen tiedekunta: tohtoripromootio MMX. Aiheena Helsingin yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan vuonna 2010 järjestämä 6. tohtoripromootio (numeroinnissa huomioitu yhteisön nimenmuutokset).

610 24  |a  Helsingin yliopisto.  |b  Oikeustieteellinen tiedekunta.  |b  Tohtoripromootio  |n  (6. :  |d  2010 :  |c  Helsinki, Suomi)

610 24  |a  Helsingfors universitet.  |b  Juridiska fakulteten.  |b  Doktorspromotion  |n  (6. :  |d  2010 :  |c  Helsingfors, Finland)

610 20  |a  Helsingin yliopisto.  |b  Oikeustieteellinen tiedekunta.  |b  Tohtoripromootio  |n  (6th :  |d  2010 :  |c  Helsinki, Finland)


Miia Merkun artikkeli Porotilamatkailu ry kokoontui vuosikokoukseen. Julkaistu Poromies-lehden numerossa 5/2015. Aiheena Porotilamatkailu ry:n Sallassa 5.9.2015 pidetty vuosikokous.

610 24  |a  Porotilamatkailu (yhdistys).  |b  Vuosikokous  |d  (2015 :  |c  Salla, Suomi)

610 24  |a  Porotilamatkailu (förening).  |b  Årsmöte  |d  (2015 :  |c  Salla, Finland)     (yhdistyksellä ei ole virallista ruotsinkielistä nimeä)

610 20  |a  Porotilamatkailu (Organization).  |b  Vuosikokous  |d  (2015 :  |c  Salla, Finland)


Toteutumaton tapahtuma

XII Olympiakisat: Helsingissä 20.7.–4.8.1940: päiväohjelmat ja pääsylippujen hinnat -pienpainate. Julkaistu vuonna 1939. Aiheena 12. olympialaiset, jotka oli tarkoitus järjestää Helsingissä vuonna 1940.

050 #4  |a  GV722 1940  |b  [hyllypaikan Cutter-numero]     (LCC:n luokka "Recreation. Leisure—Sports—Athletic contests. Sports events—Special contests and events—International—Olympic games (Modern revivals)—Individual contests. By year—1940")

080 1_  |a  796.093  |x  "1940"  |x  (480.1)  |x  (085.7)  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen] 

611 24  |a  Olympialaiset  |n  (12. :  |d  1940  |c  Helsinki, Suomi)  |0  (FI-ASTERI-N)000168595

611 24  |a  Olympiska spelen  |n  (12. :  |d  1940  |c  Helsingfors, Finland)

611 20  |a  Olympic Games  |n  (12th :  |d  1940  |c  Helsinki, Finland)


Fiktiivinen tapahtuma

EA Gamesin kehittämä videopeli Harry Potter ja huispauksen MM-kisat (engl. Harry Potter: Quidditch World Cup). Aiheena Huispauksen MM-kisat (engl. Quidditch World Cup), joka ovat kuvitteellisen huispaus-urheilulajin (engl. quidditch) kuvitteelliset maailmanmestaruuskisat.

611 24  |a  Huispauksen MM-kisat (fiktiivinen tapahtuma)

611 24  |a  Världsmästerskapen i Quidditch (fiktivt evenemang)

611 20  |a  Quidditch World Cup.     (LCSH:ssa ei pelejä kuvailtaessa lisätä osakenttään |v muototermiä aihetta kuvaavan asiasanan perään toisin kuin näytelmissä "Drama", romaaneissa ja novelleissa "Fiction", runoissa "Poetry" ja musiikissa "Songs and music")


Kokousjulkaisut (aineistolla kohdeyhteisö vs. aineistolla ei kohdeyhteisöä)

Huomaa: jos kuvailtava aineisto ei käsittele otsikossa mainittua kokousta itseään, ei kokouksen nimestä tehdä 61X-kirjausta.


Mikko Horilan toimittama kirja ITK-99: täällä tietoyhteiskunnan alla ;-): Interaktiivinen teknologia koulutuksessa: 10-vuotisjuhlakonferenssi, Aulanko, Hämeenlinna 15.–17.4.1999.

111 2_  |a  Interaktiivinen teknologia koulutuksessa -konferenssi  |d  (1999 :  |c  Hämeenlinna, Suomi)     (kyseinen konferenssi aineistoon liittyvänä tapahtumana: aineisto on konferenssin tekemä; 611-kenttää ei tehdä konferenssista, koska aineisto ei käsittele sitä itseään)


  • No labels