Kuvailtavassa aineistossa käsitelty aikaMilloin aika tallennetaan?

Kuvailtavan aineiston käsittelemä aika tallennetaan, mikäli sitä pidetään aineiston löytyvyyden tai valinnan kannalta hyödyllisenä.

Aineiston luomisaika, ks. oppaan osio 11. Luomisaika.


Missä muodossa aika tallennetaan?

Kuvailtavassa aineistossa käsitelty aika (aineiston kattama aika) tallennetaan mahdollisimman tarkasti (tarkkuusjärjestyksessä vuosi, vuosikymmen, vuosisata, aikakausi), kuitenkin käyttäen mahdollisimman pientä kirjausmäärää (esimerkiksi vuosia 1830–2000 käsittelevään teokseen ei kirjata jokaista vuotta tai vuosikymmentä erikseen, vaan vuosikymmeninä ja vuosisatoina tai aikajaksona. Jos kuvailtava aineisto käsittelee vuotta laajempaa aikaa, jossa jokin tai jotkut vuodet tai vuosikymmenet ovat korostetusti esillä, tehdään niistä erillinen kirjaus (esimerkiksi koko 1900-lukua käsittelevä teos, jossa 1930–1940-lukuja tarkastellaan erityisen laajasti, merkitään ajanmääreiksi sekä "1900-luku" että "1930-luku" ja "1940-luku", mutta ei muita vuosikymmeniä erikseen).

Vuotta tarkemmat ajanmääreet tallennetaan koodeina ja/tai luokituksina.

Tarpeen mukaan käytetään lisäksi kulttuuris-kontekstuaalisesti aikaa kuvaavia asiasanoja (esimerkiksi "autonomian aika", "reformaation aika", "Ruotsin vallan aika", "varhaiskeskiaika", "vuosisadan vaihde" ja "vuosituhannen vaihde"), ks. oppaan osio 9. Muut aiheet.


Täsmentäviä ohjeita Marc 21 -formaatissa käytettävistä aikamäärekentistä

Kuvailtavassa aineistossa käsitelty aika voidaan tallentaa koneymmärrettävään muotoon Marc 21 -formaatin kenttään 045 ja tiedonhakijalle näytettävään muotoon kenttään 648 sekä luokitusten osalta esimerkiksi kenttiin 050, 080, 082 ja 084; ketjuttamista käyttävien asiasanastojen osalta aikamääreitä voidaan tallentaa myös muihin 6XX-kenttiin.

045  Ajankohta tai ajanjakso  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan (1) kirjojen, kausijulkaisujen, moniviestimien, karttojen, elokuvien, videotallenteiden, kaksiulotteisten kuvien ja artefaktien osalta aineiston käsittelemä tai kuvaama aika, (2) tietokonetiedostoissa niiden sisältämän datan kuvaama aika, (3) nuottijulkaisujen ja musiikkiäänitteiden osalta niiden sisältämien sävellysten luomisajankohta ja (4) luonnonobjektien osalta niiden syntyajankohta.

050  Kongressin kirjaston luokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

080  Yleinen kymmenluokitus, UDK  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

082  Deweyn luokitus, DDC  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

084  Muu luokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttiin tallennetaan ajanmääreitä sisältävät luokitukset (LCC, UDK, DDC, muita luokituksia) tavanomaiseen tapaan luokitusten omia ohjeita ja Marc 21 -formaattia noudattaen.

648  Aikaa ilmaiseva termi asiasanana  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Jos aikamääre tallennetaan numeerisessa muodossa (esim. "1982-1985" eikä "1980-luku"), käytetään toisena indikaattorina arvoa 4 ("648 _4 |a 1954" ilman sanastotunnistetta).

650  Kontrolloiudun asiasanaston asiasana  ja muut 6XX-kentät  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttiin tallennetaan ajanmääreitä pääsääntöisesti vain |y-osakenttään ja vain niiden sanastojen osalta, joita ketjutetaan (erityisesti LCSH).


Esimerkkejä

Esimerkeissä on mukana vain ne kentät, jotka sisältävät aikamääreitä joko koodeina, luokituksina tai asiasanoina. Huomautukset ovat kursiivilla ja vertailun vuoksi esitetyt Kongressin kirjaston asiasanaston asiasanat ruskealla värillä.


Tarkka päivämäärä

Tuntemattoman tekijän valokuvan Työväen talon tulipalo negatiivi (Museoviraston kuvakokoelmat, Historian kuvakokoelmat, HK19760113:19). Valokuvattu 12.4.1918. Aiheena Helsingin työväentalon samana päivänä tapahtunut tulipalo.

045 0_  |a  x1x1  |b  d19180412     (tarkka ajanmääre koneluettavassa muodossa)

080 #_  |a  [UDK-pääluokka]  |x  "1918.04.12"  |x  (084)  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]     (tarkka ajanmääre UDK-luokituksella ilmaistuna)

648 _4  |a  1918     (vuotta tarkemmat ajanmääreet tallennetaan 0XX-kenttiin)

610 20  |a  Helsingin työväentalo (Helsinki, Finland)  |x  Fire, 1918  |v  Photographs.


Yksittäinen vuosi

Pertti Haapalan ja Tuomas Hopun toimittama historiateos Sisällissodan pikkujättiläinen. Kirjoitettu viimeistään 2009. Julkaistu 2009. Aiheena Suomen sisällissota (1918).

045 0_  |a  x1x1  |b  d1918

050 00  |a  DL1072  |b  .S57 2009     (LCC:n luokka "History of Northern Europe. Scandinavia—Finland—History—By period—Modern, 1523-—20th century—Revolution, 1917-1918. Civil War—General works")

080 1_  |a  948.0  |x  "1918"  |x  (082)  |2  1974/fin/1983     (luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

080 1_  |a  94  |x  "1918"  |x  (480)  |x  (082)  |2  2017     (luokka otettu UDC Summarysta vuonna 2017)

084 __  |a  92.71  |2  ykl     (YKL:n luokka "Historia—Suomen historia—Itsenäisyyden aika—V. 1917-1920")

648 _4  |a  1918     ja/tai (toissijaisesti järjestelmän hakuominaisuuksista riippuen)     648 _7  |a  1910-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6191061919     ja     648 _7  |a  1910-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6191061919 

650 #0  |a  Finland  |x  History  |y  Civil War, 1918.

650 #0  |a  Finland  |x History  |y  Revolution, 1917-1918.


Anssi Halmesvirran artikkeli The New Spartans: The Nazi Cult at the Nuremberg Party Congress 1936 Seen Through Finnish Eyes. Kirjoitettu viimeistään 2011. Julkaistu saman tekijän toimittamassa Cultic Revelations: Cult Personalities and Phenomena -kirjassa 2011. Aiheena Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen vuoden 1936 puoluepäivien käsittely Olavi Paavolaisen Kolmannen valtakunnan vieraana -kirjassa (1936).

045 0_  |a  x3x3  |b  d1936

050 #4  |a  DD253.28 1936     (LCC:n luokka "History of Germany—History—By period—Modern, 1519-—20th century—Revolution and Republic, 1918-—By period—Hitler, 1933-1945. National socialism—The Nazi Party (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei)—Party meetings (Reichsparteitage)—Individual meetings. By date, and then by main entry—1936")

080 1_  |a  [UDK-pääluokka]:329  |x  (430)  |x  NSDAP  |x  "1936"  |x  (045)  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

610 24  |a  Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.  |b  Reichsparteitag  |n  (8  :  |d  1936 :  |c  Nürnberg, Saksa).

610 24  |a  Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.  |b  Reichsparteitag  |n  (8  :  |d  1936 :  |c  Nürnberg, Tyskland).

648 _4  |a  1936     ja/tai (toissijaisesti järjestelmän hakuominaisuuksista riippuen)     648 _7  |a  1930-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6193061939     ja     648 _7  |a  1930-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6193061939


Usemman peräkkäisen vuoden muodostama jakso

Esther Meynellin romaani The Little Chronicle of Magdalena Bach. Kirjoitettu viimeistään 1925. Julkaistu 1925. Aiheena säveltäjä Johann Sebastian Bach (1685–1750), hänen vaimonsa Anna Magdalena Bach (1701–1760) ja heidän perheensä elämä vuodesta 1720 vaimon "itsensä" vuonna 1757 kertomana.

045 2_  |a  v2v5  |b  d1720  |b  d1757

648 _4  |a  1720-1757

   ja/tai (toissijaisesti järjestelmän hakuominaisuuksista riippuen)

648 _7  |a  1700-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6170061799

648 _7  |a  1700-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6170061799

   ja/tai (toissijaisesti järjestelmän hakuominaisuuksista riippuen)     648 _7  |a  1720-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6172061729     ja     648 _7  |a  1720-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6172061729     ja vastaavat 1730-, 1740- ja 1750-luvuille


Hanna Konttisen pro gradu -tutkielma "Ettei kiellä kiertämästä, neuvo niille muuta työtä": kuva romaneista 1800-luvun loppupuolen ja vuosisadan vaihteen suomalaisessa kaunokirjallisuudessa ja sanomalehdissä. Kirjoitettu viimeistään 2011. Julkistettu 2011. Aihe otsikon mukainen, aikarajauksen ollessa 1860-luvulta vuoteen 1910.

045 2_  |a  w6x1

080 1_  |a  [UDK-pääluokka]  |x  (480)  |x  "186/1910"  |x  (043)  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

648 _7  |a  1800-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6180061899

648 _7  |a  1900-luku (vuosikymmen)  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6190061909

648 _7  |a  1800-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6180061899

648 _7  |a  1900-talet (årtionde)  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6190061909


Erik Tawaststjernan elämäkerran Jean Sibelius osa Åren 1904–1914. Kirjoitettu viimeistään 1991. Julkaistu ruotsiksi 1991. Aiheena säveltäjä Jean Sibeliuksen (1865–1957) henkilöhistoria ja teokset vuosina 1904–14.

045 2_  |a  x0x1  |b  d1904  |b  d1914

080 0_  |a  929:78.071.1  |x  (480)  |x  Sibelius  |x  "1904/1914"  |x  (02)  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

600 14  |a  Sibelius, Jean,  |d  1865-1957.  |0  (FI-ASTERI-N)000058877

648 _4  |a  1904-1914

     ja/tai (toissijaisesti järjestelmän hakuominaisuuksista riippuen) 

648 _7  |a  1900-luku (vuosikymmen)  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6190061909

648 _7  |a  1910-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6191061919

648 _7  |a  1900-talet (årtionde)  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6190061909

648 _7  |a  1910-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6191061919


Tommi Viljasen pro gradu -tutkielma Suomen kriminaalipolitiikka sotien välisenä aikana eli vuosina 1918–1939. Kirjoitettu viimeistään 1995. Julkistettu 1995. Aihe otsikon mukainen.

045 2_  |a  x1x3  |b  d1918  |b  d1939

080 1_  |a  [UDK-pääluokka]  |x  (480)  |x  "1918/1939"  |x  (043)  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

084 __  |a  33.5809  |2  ykl     (YKL-luokituksen historian muotoluokka 09 ei sisällä ajanmukaisia alaluokkia)

648 _4  |a  1918-1939     ja/tai (toissijaisesti järjestelmän hakuominaisuuksista riippuen)     648 _7  |a  1910-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6191061919     ja     648 _7  |a  1910-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6191061919     sekä vastaavat 1920- ja 1930-luvuille

650 #0  |a  Crime  |x  Political aspects  |z  Finland  |x  History  |y  20th century.

651 _0  |a  Finland  |x  Politics and government  |y  1917-1945.


Esko Lammin artikkeli Sotien välinen aika. Kirjoitettu viimeistään 2010. Julkaistu 2010 Pirjo Tuomisen toimittamassa teoksessa Lotat: Suomen naisten suuri tarina. Aiheena Lotta Svärd -järjestön organisaatiomuutokset välirauhan eli talvi- ja jatkosotien välisenä aikana (1940–1941).

045 2_  |a x4x4  |b  d1940  |b  d1941

080 1_  |a  [UDK-pääluokka]  |x  "1940/1941"  |x  (045)  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

648 _4  |a  1940-1941     ja/tai (toissijaisesti järjestelmän hakuominaisuuksista riippuen)     648 _7  |a  1940-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6194061949     ja     648 _7  |a  1940-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6194061949

610 20  |a  Lotta Svärd (Organization)  |x  History  |y  20th century.


Väinö Linnan romaani Tuntematon sotilas. Kirjoitettu 1953–54. Julkaistu 1954. Aiheena jatkosota (1941–44).

045 2_  |a  x4x4  |b  d1941  |b  d1944

648 _4  |a  1941-1944     ja/tai (toissijaisesti järjestelmän hakuominaisuuksista riippuen)     648 _7  |a  1940-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6194061949     ja     648 _7  |a  1940-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6194061949

650 #0  |a  Continuation War, 1941-1944  |v  Fiction.


Toni Lahtisen toimittama Timo K. Mukan Annan sinun lukea tämänkin: kirjeitä 1958–1973. Kirjoitettu 1958–73. Julkaistu 2012.

045 2_  |a  x5x7  |b  d1958  |b  d1973

080 1_  |a  [UDK-pääluokka]  |x  "1958/1973"  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

648 _4  |a  1958-1973     ja/tai (toissijaisesti järjestelmän hakuominaisuuksista riippuen)     648 _7  |a  1950-luku  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6195061959     ja     648 _7  |a  1950-talet  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6195061959     ja vastaavat 1960- ja 1970-luvuille


Useita yksittäisiä ajankohtia ja/tai useita peräkkäisten ajankohtien muodostamia jaksoja

Philip Glassin Akhnaten-oopperan pianopartituuri. Sävelletty 1983. Julkaistu 1992. Aiheena faarao Akhenatenin (k. 1336, 1334 tai 1324 eaa.) valtakauden 1. (1353, 1351 tai 1340 eaa.), 5.–15. (noin 1349–1339, 1347–1337, 1336–1326 eaa.) ja 17. vuosi (1336, 1334 tai 1324 eaa.) sekä (tarkemmin määrittelemätön) nykyhetki.

045 0_  |a  x8x8  |b  d1983     (musiikissa kenttä 045 on varattu sävellysajankohdalle; vaihtoehtoinen, Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmän suosittelema kenttä sille on 046, mutta joka tapauksessa musiikin käsittelemää ajankohtaa ei tällä hetkellä voi tallentaa kenttään 045)

648 _7  |a  1300-luku eaa.  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p1139911300     (teoksessa käsiteltyjen tarkkojen vuosien määritteleminen olisi huomattavan monimutkaista)

648 _7  |a  1300-talet f. Kr.  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p1139911300     (sama)

651 _0  |a  Egypt  |x  History  |y  Eighteenth dynasty, ca. 1570-1320 B.C.  |v  Drama.


Jari Koposen ja Vesa Sisätön toimittama novelliantologia Aivopeili: autonomian ajan tieteiskirjallisuutta. Julkaistu 2011. Julkaisu muodostuu kahdesta kokonaisuudesta: alkuosa sisältää kaksi toimittajien viimeistään vuonna 2011 kirjoittamaa artikkelia, jotka käsittelevät vuosina 1803–1917 julkaistuja tieteistarinoita, ja jälkimmäinen osa antologian suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 1803–1917 ilmestyneistä tieteistarinoista, jotka sijoittuvat vuosiin 1898–2254; lopussa on erillinen bibliografia vuosien 1803–1917 suomalaisesta tieteiskirjallisuudesta.

joko

045 1_  |b  d1803  |b  d1898  |b  d1899  |b  d1901  |b  d192008  |b  d1924  |b  d1925  |b  d1937  |b  d1938  |b  d19821231  |b  d1983  |b  d19901215  |b  d19950101  |b  d2008  |b  d2009  |b  d2254     (kenttä 045 ei ole toistettavissa, joten sekä tieto- että fiktioaines tallennettu samaan; kohdeaika jaoteltu tarkasti|b-osakenttää osakenttää toistamalla; |a-osakenttää ei voi tässä yhteydessä käyttää, koska formaatissa myöhäisin mahdollinen siihen tallennettavissa oleva vuosikymmen on 2090-luku)

tai

045 2_  |b  d1803  |b  d2254     (sama; aineiston käsittelemä aika tallennettu vähemmän tarkasti ajanjaksona)

648 _4  |a  1803-1917     (erilliset kirjaukset novelleille ja toimittajien kirjoittamille artikkeleille ja bibliografialle)

648 _4  |a  1898-2254     (sama)


  • No labels