Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Huom! Jos aiot käyttää omaa konettasi harjoituksissa, kannattaa asentaa asenna siihen tarvittavat ohjelmistot jo etukäteen!

Huom! R- ja SAS-ohjelmistoille on omat Data-analyysin kurssinsa, siksi niitä ei voi käyttää tällä kurssilla.
 

Aineistot

Kurssilla analysoidaan mm. yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston aineistoja.

...