Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Funktionskod Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder.

...