Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
bordertrue


Column
width30%
Include Page
MARC21:MARC 21 BIB -- sovellusohje Voyager-kirjastoille
MARC21:MARC 21 BIB -- sovellusohje Voyager-kirjastoille

Column

LB: Nimiö (Leader):
Tietueen tasokoodia suositellaan pakolliseksi koodiksi. (28.11.2001, s. 2)LB: 008
Kielikoodi ei ole pakollinen. Oletuskoodina esim. eng tai luettelointikieli. Varastotietojen 008 -kentän kielellä ei ole mitään tekemistä ko. julkaisun kielen kanssa. (28.11.2001, s. 1-2)

Hankintatapa suositellaan pakolliseksi jatkuvissa julkaisuissa . Muussa ainaistossa koodia ei aina anna oikeaa tietoa tai tilastoa (esim. jos samaan varastotietueeseen liittyy hankintatavaltaan erityyppisiä julkaisuja). Vähimmäistasona on koodi u (tuntematon) (28.11.2001, s. 1-2)
NJ: Kentät 841-845, 853-855, 863-868, 876-878 käytössä vain varastotietuiessa.850 - OMISTAVA ORGANISAATIO (T)

NJ:

  1. Oletuksena kentät 995-998 siirtyvät konversiossa (bib-tietueen) kentän 850 toistoihin ja kirjastotunnukset muunnetaan samalla ISIL-tunnuksiksi. Oletus sopii silloin, kun kirjastotunnuskenttää on käytetty merkityksessä "kuka omistaa julkaisun".
  2. Siirretään kirjastotunnus kenttään 040 ja muunnetaan samalla ISIL-tunnukseksi. Tämä sopii silloin, kun kirjastotunnuskenttää on käytetty merkityksessä "kuka on luonut tietueen", ja tunnuksia on siis vain yksi.
  3. Kentät 995-998 voidaan poistaa konversiossa.

Sekä oletuksessa että toisessa vaihtoehdossa voidaan haluttaessa esim. yhdistää vanhoja kirjastotunnuksia yhdeksi (esim. Ha, Hf -> Hb). Molemmissa tapauksissa ne lisätään taulukkoon 'kirjastotunnusmuunnokset.tbl'.852 - SIJAINTI (T)
NJ: Kaikki sijoituspaikkatiedot (950-969, 971, 991-992) siirtyvät konversiossa bib-tietueen 852:n toistoihin. Samalla kirjastotunnus muunnetaan ISIL-tunnukseksi.

LB: 852 ‡t Copy 1
Uusissa tietueissa ei käytetä ko. osakenttää. Nämä kentät tulivat aikoinaan konversiossa VTLS:stä Voyageriin. (28.11.2001, s. 2)

LB: Kirjastotietokannassa varastotietueen kentän 852 osakenttään ‡a ei tarvitse merkitä kirjaston yhteisluettelotunnusta. (30.1.2002, s. 1)

LB: 853 -kentän indikaattorien käyttö:
Jos ei osaa muita indikaattoriarvoja antaa niin 1. indikaattori (laajennettavuus/tiivistettävyys) 3 = tuntematon 2. indikaattori (tietojen taso ja tarkistaminen) 3 = julkaisujen numerointitasojen nimet tarkistamatta ja tasoja voi puuttua. (17.10.2001, s.3)

Jos käyttää varastotietueessa kenttää 853, 1. ja 2. indikaattorit ovat pakollisia (28.11.2001, s. 2)

LB: Muuttumaton painos: painosmerkintä laitetaan varastotietueessa kenttiin 852 ‡z tai 866 ‡a (tai ‡z, jos osakentässä a on osan numero). Nidetietoihin painosmerkintä tulee kohtiin Enum. tai huomautukset. Holdingsin tieto näkyy OPAC:ssa aina. Nidetietojen Enum.-kohta näkyy asiakasnäytöllä vain, jos niteellä on jokin seuraavista tilatiedoista : kadonnut, palauttamatta, matkalla, sitomossa tai niteellä on väliaikainen kokoelma (Temp. loc). (28.11.2001, s. 2)

  


856 - ELEKTRONISEN AINEISTON SIJAINTI JA KÄYTTÖ (T)
Kenttää 856 käytetään elektronisen aineiston osoitteen merkitsemiseen ja linkin luomiseen aineistoon silloin, kun aineisto on verkossa tekijänoikeudellisesti vapaasti käytettävissä. Jos elektronisen aineiston käyttöä on sopimukselliseti ja teknisesti rajoitettu, on syytä merkitä rajoitus kenttään 506. Elektronisen aineiston osoitteen voi merkitä kenttään 500, jos suoraa linkkiä ei voi tekijänoikeudellisista syistä merkitä kenttään 856.
Jos aineisto on hankittu käytettäväksi vain aineiston ostaneessa kirjastossa, merkitään verkko-osoite kirjaston varastotietueen kenttän 856.

856-kenttää ei saa merkitä 'paperiversion' bibliografiseen tietueeseen.

Jos 1. indiaattorin arvoa ei tunneta, voi indikaattorin jättää tyhjäksi. NJ: Huom, lisää 2.indikaattorin arvoja.

Osakenttien ‡a, ‡b, ‡d ja ‡f käyttö on pakollista vähimmäistasolla vain jos osakenttää ‡u ei käytetä (URI:a ei tiedetä).

AR: 856 (e-aineiston sijainti ja käyttö)

Kysymys:
Kotimaisten väitöskirjojen tietueisiin on enenevässä määrin alkanut tulla 856-kenttään tiivistelmän verkko-osoite. Nyt niihin osoitteisiin tulee liikaa tavaraa jostain kuten OpenDocument base target=_blank tai pelkkä base target=_blank. Liikaa on siis tuo " base target=_blank ", joka on html-koodia. Tällöin linkki ei toimi. Voitaisiinko LINDAan tehdä "perkaaja", joka poistaisi html:n pätkän, ettei jokaisessa kirjastossa tarvitse käsipelillä niitä korjailla?

Työryhmä vastaa:
Asiaa selvitetään.

Wiki Markup
_\[Vastaus tulee 23.1.2007 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan.\]_
.(1.11.2006)

Kysymys:
Mikä on Linnea-luettelointiryhmän suositus elektronisen kirjan luetteloinniksi, joka on saatavilla kahden tai useamman palveluntarjoajan välityksellä? Luettelointisääntöjen mukaan sama ilmiasu voidaan luetteloida samaan tietueeseen. Esimerkkitapauksessa elektronisen kirjan lukeminen, käyttöön saaminen sekä käyttö tapahtuvat erilaisten käyttöliittymien ja käyttörajoitusten rajaamina.

Vaihtoehto 1: Tiedot yhdessä Bib-tietueessa (kenttää 506 ei voi toistaa):

506 _ _ ‡a Ebrary: Available only in the -- network. - Ellibs: Only with -- library card 538 _ _ ‡a Ebrary: Internet yhteys; WWW-selain; Ebrary Reader
538 _ _ ‡a Ellibs: Internet yhteys; WWW-selain; Adobe Reader 6.0.1 tai uudempi
856 4 _ ‡u http://... ‡z Ebrary eBook Collection
856 4 _ ‡u http://... ‡z Ellibs eBook Collection

Vaihtoehto 2: Laitteistovaatimukset bib-tietueessa ja linkkikentät kahdessa eri varastotietueessa:

506 _ _ ‡a Ebrary: Available only in the -- network
506 _ _ ‡a Ellibs: With -- Library Card

Varastotietueet:

MARC21: 538 _ _ ‡a Internet-yhteys, WWW-selain, Ebrary Reader -lukuohjelma
852 8 _ ‡b 117 ‡h Verkkokirjat
856 4 _ ‡u http://... ‡z Ebrary eBook Collection

MARC21: 538 _ _ ‡a Internet-yhteys, WWW-selain, Adobe Reader 6.0.1 tai uudempi
852 8 _ ‡b 117 ‡h Verkkokirjat
856 4 _ ‡u http://... ‡z Ellibs eBook Collection

Työryhmä vastaa:
Molemmat tavat mahdollisia. Linkit kannattaa tallentaa varastotietueeseen, koska ne toimivat vain kyseisessä kirjastossa. Järjestelmävaatimukset tallennetaan kenttään 506, jota voi toistaa. Rajoitushuomautuksen voi laittaa myös varastotietueen 852 ‡z-osakenttään. Myös kenttä 530 voidaan toistaa tarvittaessa. .(1.11.2006)

_______________________________________________________________

AR: 856 (Elektronisten aineistojen sijainti ja käyttö)

Kysymys:
Kotimaisten väitöskirjojen tietueisiin on enenevässä määrin alkanut tulla 856-kenttään tiivistelmän verkko-osoite. Nyt niihin osoitteisiin tulee liikaa tavaraa jostain kuten OpenDocument base target=_blank tai pelkkä base target=_blank. Liikaa on siis tuo " base target=_blank ", joka on html-koodia. Tällöin linkki ei toimi. Voitaisiinko LINDAan tehdä "perkaaja", joka poistaisi html:n pätkän, ettei jokaisessa kirjastossa tarvitse käsipelillä niitä korjailla?

Työryhmä vastaa:
E-kuvake ei ilmesty WebVoyagen nimekelistaan silloin, kun linkkiin on lisätty tuo ' base tar-get=_blank '. Linkki sinänsä kyllä toimii, vaikka siinä on tuo ylimääräinen osio mukana. Tuollaisen linkin EI kuitenkaan periaatteessa pitäisi toimia, koska siitä puuttuu lainausmerkit. WebVoyage tekee tässä kohden hieman virheellistä koodia ja siksi linkki sattuu toimimaan.
WebVoyagen korjausskriptiä on nyt muutettu siten, että se osaa luoda e-kuvakkeen, vaikka linkissä olisi mukana tuo virheellinen ' base target=_blank ' -osio ilman lainausmerkkejä.
Työryhmä suosittaa, että noita osioita ei enää lisättäisi linkkeihin, koska ne voivat aiheuttaa ongelmia esim. NELLIssä. Niitä ei edes tarvita mihinkään, jos kirjastossa on käytössä yllämainittu WebVoyagen korjausskripti, sillä se avaa oletuksena kaikki WV:n ulkopuolelle johtavat linkit uuteen ikkunaan.
856-linkkien turhat osiot karsitaan pois kaikista Voyager-tietokannoista viimeistään MARC21-Fin --> MARC 21 -konversiossa. (23.1.07)

___________________________________________________________________880 - TIEDOT VAIHTOEHTOISELLA KIRJAIMISTOLLA (T)886 - TIEDOT VIERAIDEN MARC-FORMAATTIEN KENTISTÄ (T)887 - TIEDOT MUISTA FORMAATEISTA, EI MARC (T)