Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kursen följer Hannu Honkasalos kompendium (på finska). Kapitel 1 och 2 samt möjligen 5 behandlas.

På svenska:
http://www.cs.helsinki.fi/u/liesipoh/linalg/

På finska:
Pärm
Innehåll
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6

...