Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Se beskrivning av delfält ‡7 i fält 760.
/0 - Typ av huvuduppslag
/1 - Namnform
/2 - Katalogposttyp
/3 - Katalogpostens bibliografiska nivå

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

Wiki Markup*245 00 ‡a* HELECON international *‡h* \ [Elektroninen aineisto\] : *‡b* European and international economic and business administration information / *‡c* Helsinki School of Economics and Business Administration. *
787 0# ‡t* Helecon uutiset *‡x* 1239-9353 *
787 0# ‡t* Helecon news *‡x* 1455-6529

245 00 ‡a Empire State report.
787 1# ‡a Empire State report (1982) ‡x 0747-0711 ‡w (DLC)###84647292# ‡w (OCoLC)8541622
787 1# ‡t Empire State report weekly ‡x 0745-8622 ‡w (DLC)###84647299# ‡w (OCoLC)9403759