Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rekisteröityminen palveluun

Artikkelien Ilmaisten ja HY:n lisensoimien artikkelien lukeminen (= pdf-tiedostojen avaaminen) ei enää edellytä palveluun rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä voit kuitenkin mm. tallentaa omia hakujasi. 

...