Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nuvarande och tidigare utgivare. Informationen kompletterar uppgifterna i delfält 260‡b. Jämför även med fält 720.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...

a Anmärkningstext (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

550 ## ‡a VTT Informationstjänster.

...