Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width50%

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Kurssit

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
borderStylesolid

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen laitosneuvosto teki päätöksen kesäopetuksesta kokouksessaan 12.4.2016

Kesäopetukseen tulevat kurssit History of Mathematics (3 op), Kombinatoriikka, 5 op sekä Mitta ja integraali, 6 op sekä Introduction to logic I and II, 5 op.

(warning) Kesäkurssien aikataulut tarkentuvat huhtikuun loppuun mennessä.

Kesätentit

Kesätentit pidetään kesä- ja elokuussa.

Avoimen yliopiston kesäopetustarjonta

Column
width50%
Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
borderStylesolid