Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width40%

Matematiikka - Mathematics

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAlgebra ja topologia

Algebra II (III ja IV periodi)
Elementary Algebraic Number Theory (period III)
Topologia II (III ja IV periodi)
Degree theory and branched covers (period IV) 

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAnalyysi
BMO functions → Cancelled
Complex dynamics (periods III and IV)  
Dyadinen analyysi ja painot (IV periodi)
Elliptic partial differential equations  - > has been moved to Fall 2017
Functional Analysis (periods III and IV)
Geometric measure theory and singular integrals
Introduction to Gaussian fields and multiplicative chaos (periods III and IV)
Partial diferential equations II (periods III and IV)
Reaalianalyysi I (IV periodi)

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleMatemaattinen fysiikka

Introduction to Hamiltonian Dynamics (periods III and IV)

Introduction to mathematical physics: Quantum Dynamics (periods III and IV)  
Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleMatemaattinen logiikka

Matemaattinen logiikka (III ja IV periodi) 
Model theory (periods III and IV)
On Logical Consequence (periods III and IV)

Ramsey-theoretic Axioms (intensive course on period IV) Image Added

 

Soveltava matematiikka - Applied mathematics

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleBiomatematiikka
Introduction to bifurcation theory: Differential equations, dynamical systems and applications II (period III)
Modelling health care interventions Intensive course
Spatial models in ecology and evolution (periods III and IV)  
Stochastic population models (periods III and IV)
Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleSoveltava analyysi

Computational methods for Integral Equations 
Integral Equations (periods III and IV)  

Inverse problems (periods III and IV)  
Partial diferential equations II (periods III and IV)
Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleStokastiikka

Stochastic analysis I (period III) 
Stochastic analysis II (period IV) 

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleTietokoneavusteinen matematiikka

Convex optimization

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleVakuutus- ja finanssimatematiikka
Henkivakuutusmatematiikan jatkokurssi (II ja III periodi)
Sijoitustoiminnan matematiikka (III ja IV periodi) 

Matematiikan aineenopettaja - Mathematics teacher education

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid

Geometria I (III ja IV periodi)
Geometria II (III ja IV periodi) 
Lukiomatematiikka (IV periodi)
Matematiikan opetuslaboratorio (III ja IV periodi)
Ohjelmointia matematiikan opetukseseen (IV periodi) 
GeoGebra-verkkokurssi (periodi III)

Ilmiöpohjaisen projektiopiskelukurssin suunnittelu ja ohjaus lukiolaisille (Toteutuksesta vastaavat LumA-tiedekasvatuskeskus sekä Hakijapalvelut)

Column
width40%

Tilastotiede - Statistics 

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleSyventävät opinnot

Introduction to Open Data Science
Imputointimenetelmät(IV period)

Nonparametric and Robust Methods
Statistical population geneticsSpatial modelling and Bayesian inference   (period IV)
Structural equation models    

Tilastollinen päättely III (järjestetään syksyllä 2017)

Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari

...