Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width50%

Vesa Tähtinen

Tohtorikoulutettava
Doktorand
Doctoral student

Column
width40%

Section
Column
width50%

Column
width40%

Yhteystiedot

Huone: B425
Osoite: PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: (09) 191 51532
Sähköposti: vesa.tahtinen 'at' helsinki.fi

Kontaktinformation

Rum: B425
Adress: PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet
Telefon: (09) 191 51532
Epost: vesa.tahtinen 'at' helsinki.fi

Contact information

Room: B425
Address: P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki
Telephone: +358-9-191 51532
Email: vesa.tahtinen 'at' helsinki.fi