Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width50%

Vastaanottoaikani on keskiviikkoisin klo 9-10-11. Tapaamisista muina aikoina voi sopia sähköpostitse mika.koskenoja 'at' helsinki.fi.

Opetus / Undervisning / Teaching

Kandiseminaari, syksy 2018, periodi II

Sarjat, syksy 2018, periodi I

Kandiseminaari, kevät 2018, periodi IV

Integraalilaskenta, kevät 2018, periodi IV

Differentiaalilaskenta, kevät 2018, periodi III

Todennäköisyyslaskenta I, kevät 2018, periodi III

Kandiseminaari, syksy 2017, periodi II

Olen luennoinut ainakin kerran useat laitoksemme perus- ja aineopintotasoiset matematiikan kurssit: Algebra I (vastaa nykyisiä kursseja Algebralliset rakenteet I ja II yhdessä), Analyysi II (vastaa nykyisiä kursseja Integraalilaskenta ja Sarjat yhdessä), Differentiaalilaskenta (vastaa aikaisemman kurssin Analyysi I jälkimmäistä puolikasta), Topologia I, Vektorianalyysi (vastaa nykyisiä kursseja Vektorianalyysi I ja II yhdessä), Johdatus diskreettiin matematiikkaan (vastaa osittain nykyistä kurssia Johdatus yliopistomatematiikkaan), Johdatus todennäköisyyslaskentaan (vastaa nykyistä kurssia Todennäköisyyslaskenta I), Todennäköisyyslaskenta I (uusi versio), Todennäköisyyslaskenta I (vanha versio, vastaa nykyisiä kursseja Todennäköisyyslaskenta I ja II yhdessä), Johdatus matematiikan opetuksen tutkielmiin, Kandityöpaja, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II, Differentiaaliyhtälöt I, Opettajalinjan peruskurssi ja Kandiseminaari.


Column
width40%

Yhteystiedot

Huone: D311
Osoite: PL 68 (Pietari Kalmin katu 5)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 51437
Sähköposti: mika.koskenoja 'at' helsinki.fi
Vastaanottoajat: ke 9-10

Kontaktinformation

Rum: D311
Adress: PB 68 (Pehr Kalms gata 5)
00014 Helsingfors universitet
Telefon: 02941 51437
Epost: mika.koskenoja 'at' helsinki.fi
Mottagningstid: ons 9-10

Contact information

Room: D311
Address: P.O. Box 68 (Pietari Kalmin katu 5)
FI-00014 University of Helsinki
Telephone: +358-2941 51437
Email: mika.koskenoja 'at' helsinki.fi
Office hours: Wed 9-10


...