Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
borderfalse


Column
width30%

Haku sovellusohjeesta

Livesearch
spaceKeyMARC21
id1

Sisällysluettelo

Children Display
pageMARC 21 -sovellusohje (ISBD)

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä


Column
width70%


Excerpt

ISBD

19. Varasto- ja sijainti- ym. tietojen kentät (841-88X)

Info

MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full) ; Holdings

850 852 856 880 882 883 884 886 887


Kentät 841-845, 853-855, 863-868, 876-878 ovat käytössä vain varastotietueissa.


Anchor
850
850
850 - OMISTAVA ORGANISAATIO (T)

Tämän kentän kirjastotunnukset ovat ISIL-tunnuksia, esim. FI-H, FI-X


Anchor
852
852
852 - SIJAINTI (T)

MARC21-fin-formaatin mukaiset sijoituspaikkatiedot (950-969, 971, 991-992) siirtyivät haluttaessa konversiossa bib-tietueen 852:n toistoihin. Samalla kirjastotunnus muunnettiin ISIL-tunnukseksi.


Anchor
856
856
856 - ELEKTRONISEN AINEISTON SIJAINTI JA KÄYTTÖ (T) 

Kenttää 856 käytetään elektronisen aineiston osoitteen merkitsemiseen ja linkin luomiseen aineistoon. Jos elektronisen aineiston käyttöä on sopimuksellisesti ja teknisesti rajoitettu, on syytä merkitä rajoitus kenttään 506. Elektronisen aineiston osoitteen voi merkitä kenttään 500, ellei suoraa linkkiä haluta tekijänoikeudellisista syistä merkitä kenttään 856. Jos aineisto on hankittu käytettäväksi vain aineiston ostaneessa kirjastossa, voidaan käyttää vaihtoehtoisesti varastotietueen kenttää 856.  Jos 856-kenttää käytetään bibliografisessa tietueessa, on suositeltavaa lisätä kenttään osakenttä ‡5, jossa on kirjaston ISIL-tunnus tai Melindassa tietokantatunnus (LOW TAG).

Jos 1. indikaattorin arvoa ei tunneta, voi indikaattorin jättää tyhjäksi.

2. indikaattorin arvo 1 - Kuvailun kohteen (tai sen osan) toinen versio
Kun bibliografisessa tietueessa kuvailtu kohde ei ole elektroninen, mutta vastaava elektroninen versio (tai osa siitä esim. sisällysluettelo) on vapaasti saatavana, sen sijainnin voi merkitä tähän kenttään. Tarvittaessa voidaan osakentässä 3 kertoa tarkemmin osa, josta elektroninen versio on olemassa.Huom! Jos halutaan kuvailla elektroninen versio, siitä tehdään oma tietue.

2. indikaattorin arvo 2 - Kuvailun kohteeseen liittyvä aineisto
Paperiversion bib-tietueeseen voi laittaa teokseen liittyvään elektroniseen lisämateriaaliin (esim. harjoitustehtävät, oheismateriaalit esim. taulukot jne) vievän 856-kentän.


Esim. Painettuun teokseen sisältyvän sisällysluettelon vapaasti saatavilla oleva elektroninen sisällysluettelo
245 00 $a Analyzing qualitative data / $c edited by Alan Bryman and Robert G. Burgess
856 41 $3 Sisällysluettelo $u http://www.loc.gov/catdir/toc/93-3471.html

Esim. Painettuun teokseen liittyy vapaasti verkossa käytettävissä oleva oheismateriaali:

245 10 $a Adobe(r) Indesign(r) cs Bible / ‡c Galen Gruman.
856 42 $3 Oheismateriaali $u http://www.wiley.com//legacy/compbooks/gruman/indesign/IDB3-ColorInsert.pdf
856 42 $3 Publisher description $u http://www.loc.gov/ ...

Melindassa käytetään y-osakentässä  metatietosanaston fraasia  "Linkki verkkojulkaisuun". Omassa tietokannassa voi olla käytössä omat fraasit.

Luettelointisuositus elektronisesta kirjasta, joka on saatavilla kahden tai useamman palveluntarjoajan välityksellä:
Vaihtoehto 1: Tiedot yhdessä Bib-tietueessa:

506 __ ‡a Ebrary: Available only in the -- network. - Ellibs: Only with -- library card
538 __ ‡a Ebrary: Internet yhteys; WWW-selain; Ebrary Reader.
538 __ ‡a Ellibs: Internet yhteys; WWW-selain; Adobe Reader 6.0.1 tai uudempi.
856 40 ‡u [http://]... ‡y Linkki verkkojulkaisuun
856 40 ‡u [http://]... ‡y Linkki verkkojulkaisuun

Vaihtoehto 2: Laitteistovaatimukset bib-tietueessa ja linkkikentät kahdessa eri varastotietueessa:

506 __ ‡a Ebrary: Available only in the -- network.
506 __ ‡a Ellibs: With -- Library Card.

Varastotietueet:

538 __ ‡a Internet-yhteys, WWW-selain, Ebrary Reader -lukuohjelma.
852 8_ ‡b 117 ‡h Verkkokirjat
856 40 ‡u [http://]... ‡y Linkki verkkojulkaisuun

538 __ ‡a Internet-yhteys, WWW-selain, Adobe Reader 6.0.1 tai uudempi.
852 8_ ‡b 117 ‡h Verkkokirjat
856 40 ‡u [http://]... ‡z Linkki verkkojulkaisuun

Molemmat tavat ovat mahdollisia. Linkit kannattaa tallentaa varastotietueeseen, koska ne toimivat vain kyseisessä kirjastossa. Järjestelmävaatimukset tallennetaan kenttään 538, jota voi toistaa. Rajoitushuomautuksen voi laittaa myös varastotietueen 852 ‡z-osakenttään.

Erityisesti ostetun aineiston osalta on syytä ottaa huomioon, että linkit toimivat etäyhteydellä (esim. proxy).

esim.

856 40 ‡u https://ezproxy.utu.fi/login?url=http://site.ebrary.com/lib/uniturku/Doc?id=10002617 ‡y Linkki verkkojulkaisuun


Anchor
880
880
880 - TIEDOT VAIHTOEHTOISELLA KIRJAIMISTOLLA (T)

Kenttien 066 ja 880 merkistökoodit ovat Unicode-aikana tarpeettomia (sekä Aleph- että Voyager-järjestelmien merkistö on Unicode).  Tietokannoissa jo olevista koodeista ei ole haittaa, joten niitä ei tarvitse poistaakaan. (14.9.2010)


Anchor
882
882
882 - TIEDOT KORVAAVASTA TIETUEESTA (ET)


Anchor
883
883
883 - KONEELLISESTI LUODUN METATIEDON ALKUPERÄ (PROVENANSSI) (T)


Anchor
884
884
884 - KONVERSION TIEDOT (T)


Anchor
886
886
886 - TIEDOT VIERAIDEN MARC-FORMAATTIEN KENTISTÄ (T)


Anchor
887
887
887 - TIEDOT MUISTA FORMAATEISTA, EI MARC (T)
...