Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kurssi järjestetään suomeksi. Kurssi on tarjolla myös englanniks englanniksi ja ruotsiksi.