Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel
bgColor#FFFFCE

Planck ja Herschel satelliitit laukaistiin avaruuteen toukokuussa 2009. Planck jatkoi havaintoja 2013 loppupuolelle , ja Herschel lopetti toimintansa huhtikuussa 2013. Näillä sivuilla kerrotaan niistä tähtitieteen tutkimuksista, joita Helsingin yliopiston fysiikan laitoksessa tehtiin näiden kahden satelliitin tekemien mittausten avulla. Uudempaa tietoa Cold Cores projektin kokouksista löytyy interstellarmedium.org sivuilta.

Yleistä:

Observatorion tutkimuksia:

Linkkejä:

Tutkimusta on tukenut Suoman Akatemia.


...