Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

353 Beskrivning av kompletterande informationsinnehåll (R)

Formbunden information om bibliografier, diskografier, filmografier och/eller övrigt kompletterande material som ingår i den beskrivna resursen eller medföljande material. Fältet används endast då det kompletterande materialet utgör en betydande del av den beskrivna resursen.


Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

‡a - Term som beskriver innehållet i det kompletterande materialet (R)
Term från en kontrollerad vokabulär som beskriver det kompletterande materialet.

‡b - Kod som beskriver innehållet i  det kompletterande materialet (R)
Kod som beskriver det kompletterande materialet.

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för kontrollerade termer (NR)
Tas från Genre/Form Code and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.


Exempel

353 ## ‡a biography of creator ‡b creatorbio 0 http://id.loc.gov/vocabulary/msupplcont/creatorbio