Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Anchor
082
082
082 - Deweyn luokitus, DDC (T)

Osakentät

‡7 - Tietojen provenienssi (T)

  • Ei vielä käytössä


...

Anchor
083
083
083 - Deweyn luokitus, lisäluokka (T)

Osakentät

...

(T)

......

Anchor
084
084
084 - Muu luokitus (T)

...

Tässä kentässä oleva luokituskoodi on sisällönkuvailua.  Hyllyluokitus merkitään vain omaan tietokantaan joko bibliografisen tietueen kenttään 852 tai erilliseen varastotietueeseen.  Sisällönkuvailuluokka ja hyllyluokka voivat olla yhteneviä tai erilaisia keskenään.

‡7 - Tietojen provenienssi (T)

...


ESIMERKKI

084 ## ‡a 78.541 ‡2 ykl

...