Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Laskuharjoitusten tekemisestä annetaan lisäpisteitä kahdessa ensimmäisessä loppukokeessa. Lisäpisteet tulevat ainoastaan hyväksytysti suoritettujen tenttien arvosanan korotukseen. Laskuharjoituksen suoritetuksi merkkaaminen tarkoittaa sitä, että opiskelija on valmis esittämään ratkaisun harjoitustilaisuudessa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että harjoitustilaisuudessa on oltava läsnä saadakseen hyvityksiä!

Lisäpisteitä harjoitustehtävien ratkaisemisesta saa 1, 2, 3 tai 4, jos ratkaistujen tehtävien määrä on vastaavasti 20, 40, 60 tai 80 prosenttia.

...