Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Table of Contents

Tutustu ideaan

Editori

Jotta monikielisyyden määrittely onnistuu teknisesti, tekstin muokkaus on tehtävä tekstieditoritilassa, johon on mahdollista syöttää vain tekstimerkkejä. WYSIWYG-editori, eli se, jossa on painikepalkkeja tekstiruudun yläpuolella, on siksi laitettava joko tilapäisesti tai mieluiten eli varmuuden vuoksi kokonaan pois päältä. Huomioi, että WYSIWYG-editorin käyttö rikkoo monikielisyyden, joten älä muokkaa edes pelkkiä tekstisisältöjä WYSIWYG-editorilla.

Toteutus

Huomaathan, että monikielisyyttä on syytä käyttää systemaattisesti kaikissa sisällöissä kurssialueella, jolla on erikielisiä osallistujia. Tämä edellyttää kurssin toteutusvaiheessa hieman ylimääräistä huolellisuutta, mutta tekstithän joudut joka tapauksessa kirjoittamaan monella kielellä. Vaivana lisätyö ei siksi ole suuri.

Kussakin kentässä, johon kirjoitat opiskelijoille näkyvää tekstiä (kuten tehtävän nimet, tehtävänannot, väliotsikot, tenttikysymykset), käytetään merkintöjä näin:

<span lang="fi" class="multilang">suomenkielinen sisältö</span><span lang="sv" class="multilang">svenskspråkigt innehåll</span><span lang="en" class="multilang">English contents</span>

HUOM: jotta monikielisyys toimii (varmasti), on kahta kieliversiota erottavien merkintöjen lopetus ja aloitus kirjoitettava välittömästi peräkkäin, siis näin: ...</span><span.... Kieliversiota osoittavien merkintöjen sisällä voi olla mitä vain.

Kielten järjestyksen voit luonnollisesti valita itse. Jos et käytä kaikkia kieliä, muista huolehtia näistä listan ensimmäiseksi se kieli, jota kaikki todennäköisesti ymmärtävät - tekstit näytetään listan ensimmäisellä kielellä, jos opiskelija käyttää kieltä, jota et ole määritellyt. Yllä olevassa esimerkkitapauksessa pääkieli olisi suomi.

Koska tuo määritys on pitkä ja tarvitset sitä moneen kertaan, rimpsu kannattaa kopioida ja sitten liimata kaikkiin tarvitsemiisi paikkoihin. Tällöin riittää kirjoittaa sisällöt paikoilleen ja näin vältyt myös kirjoitusvirheiltä.

Jos tuottamasi sisältö on pitkä, kuten ohje web-sivuna, on ehkä sisällön myöhemmän päivitettävyyden kannalta järkevää kirjoittaa kunkinkielinen sisältö kappale kerrallaan koko tekstin sijaan. Silloin pystyt sisältöä tarkistaessasi vertaamaan editori-ikkunassa erikielisiä tekstejä edes-takaisen rullaamisen sijaan.

Jos sisältöön kuuluu liitetiedostoja, siis esimerkiksi kuvia, muista huolehtia tämä materiaali jokaiseen kieliversioon. Toinen vaihtoehto on jakaa teksti osiin, joiden väleihin voit laittaa kuvat ja muut liitetiedostot. Alla on esimerkki kummastakin vaihtoehdosta.

Esimerkkejä

Esimerkki 1: Liitetiedosto kussakin kieliversiossa

<span lang="fi" class="multilang">
Mikä kasvi on kuvassa: <img src="kukankuva.jpg" />

</span><span lang="sv" class="multilang">
Identifiera växten i bilden: <img src="kukankuva.jpg" />

</span><span lang="en" class="multilang">
Identify the plant: <img src="kukankuva.jpg" />
</span>

Esimerkki 2: Liitetiedosto kieliversioiden välissä

<span lang="fi" class="multilang">Lataa ja kuuntele oheinen paneelikeskustelu:
</span><span lang="sv" class="multilang">Ladda ner och lyssna på följande paneldiskussion:
</span><span lang="en" class="multilang">Load and listen to the following panel discussion:</span>

<a href="mydiscussion.mp3">mp3</a>

<span lang="fi" class="multilang">Mitä uusia näkökulmia saat keskustelusta?
</span><span lang="sv" class="multilang">Vilka nya synvinklar får du från diskussionen?
</span><span lang="en" class="multilang">What new points of view do you get from the discussion?</span>

Esimerkki 3: Kaksikielisen tehtävänannon julkaisu

Kuva 1. Tehtävän lisäys

Kuva 2. Opettajan näkymä tehtävän tallenuksen jälkeen, kun hän on valinnut kieleksi englannin

Kuva 3. Valmis tehtävä opiskelijalle, kun hän on valinnut kieleksi suomen

Kuva 4. Valmis tehtävä opiskelijalle, kun hän on valinnut kieleksi englannin