Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa erilliskokeella yleistentissä tai kesätentissä. Koealue on oppikirjan pykälät 1-13 ja 15-20 samoin poikkeuksin kuin edellä.

...