Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

2 kurssikoetta tai loppukoe. Pistemäärä 0-30 pistettä. Laskuharjoituksista saa 0-6 lisäpistettä.
1. kurssikoe to 3.11. klo 16.00-18 .00 salissa B123.
2. kurssikoe joko ma 19.12. salissa CK112 klo 16-18 tai ti 20.12 salissa A111 klo 12-14 (osallistua voi vain jompaankumpaan).
Loppukokeet yleistenteissä Loppukoe yleistentissä ti 20.12. salissa A111. 20.12. voi osallistua sekä kurssikokeeseen että loppukokeeseen samassa tilaisuudessa. Loppukokeessa on 5 tehtävää, joista 2 on samoja kuin kurssikokeessa. Näiden kahden kurssikoetehtävän suoritus kelpuutetaan myös loppukokeen suoritukseksi, jos osallistuu myös loppukokeeseen. Kurssikoepaperi on palautettava klo 14 mennessä, loppukoepaperi klo 16 mennessä.
Seuraavat loppukokeet yleistenteissä 26.1. ja 6.3. Näitä seuraavissa yleistenteissä eivät laskuharjoituspisteet ole enää voimassa.

...