Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ELibraryRu-portaali on osin vapaasti verkossa jo nyt käytössä, mutta tiettyjen lehtien kokoteksteihin pääsy edellyttää sopimusta. Slavica parhaillaan neuvottelee kielitieteen lehtipaketista.

Tämän syksyn aikana saamme avattua ELibraryRu-palvelun lehdet Nellin kautta käyttöön.

Русскоязычные электронные научные журналы на платформе eLIBRARY.ru. В коллекции представлены: журналы издательства НАУКА, журналы издательства ГПНТБ СО РАН,

журналы ИНИОН РАН и другие журналы авторитетных российских издательств. После прохождения регистрации пользователи получают доступ к XXX  русскоязычным журналам в режиме on-line.

Venäjänkielinen käyttöopas ELibraryRu-palveluun: http://elibrary.ru/projects/subscription/manual_elibrary_for_user.pdf

Englanninkielinen käyttöopas ELibraryRu-palveluun: step_by_step_guide_ELibraryRu.pdf