Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: publicerade sidan, korrigerade fältens namn enligt den svenska Moodle
Tip

Anvisningen är avsedd för studerande som studerar i Helsingfors universitets nätbaserade lärmiljö Moodle-lärmiljö. Anvisningen gäller version Moodle 1.9 som används för närvarande. Bilderna i anvisningen är från en testkurs i Moodle. Centret för undervisningsteknologi ansvarar för uppdateringen av anvisningen. Förbättringsförslag och kommentarer tas emot per e-post, adress atk-oppimisymparistot@helsinki.fi

Note
titleUnder construction

Den svenska versionen av studentguiden publiceras tillsvidare utan bilderna som är på kommande.

Table of Contents
stylenone

1. Allmänt om Moodle

Moodle är en virtuell lärmiljö för aktivt och kollaborativt lärande som används vid Helsingfors universitet. Moodle används via webbläsaren. Till höger en bild av Helsingfors universitets Moodle, testkursens första sida.
Moodle erbjuder möjligheter till flera olika slags interaktion mellan studenter och lärare. Moodle kan användas t.ex. som kursanslagstavla, för distribution av kursmaterial, webbdiskussioner, tenter eller inlämning av uppgifter/filer, enligt den ansvariga lärarens val.

2. Hur man registrerar sig på en kurs

Du kan ansluta dig till en Moodle-kurs genom att själv registrera dig på en kurs som den kursansvariga/läraren ger dig tillträde till. Registrering sker via Moodles startsida: http://moodle.helsinki.fi.
Välj först rätt kurs. Öppna ”Kurskategorier”, välj fakultet och skriv kurs i fältet ”Sök kurser”. Sök på kursens namn, en del av namnet eller kursens förkortning.
Om du inte hittar rätt kurs, kontrollera med läraren hur man registrerar sig på kursen. Om läraren har skickat en länk till kursen, kan du använda den direkt för att registrera dig på krusen (i så fall behöver du inte söka kursen bland kategorierna).
Registrera dig på kursen genom att öppna rätt kurs under kurskategorier (klicka på kursens namn).
Ge ditt användarnamn och lösenord (Användare vid Helsingfors universitet). Också ett s.k. begränsat tillstånd (på finska kevyttunnus) kan användas när du loggar in som ”Användare vid Helsingfors universitet”.
Avsluta med att ge kursnyckel (om kursen har en kursnyckel). Kursnyckel = det lösenord som ska användas när man registrerar sig på kursen och som efterfrågas bara när man registrerar sig på kursen (en enda gång). Kursnyckeln bestäms av den kursansvariga eller läraren.

Tip
titleTips för inloggning på kursområdet
 • Om du inte hittar Moodle-kursen under rätt kurskategori, har registreringsmöjligheten kanske ännu inte öppnats. Kontrollera med den kursansvariga/läraren när registreringen börjar och kursen öppnas för registrering.
 • Om du har tappat kursnyckeln, kan du inte registrera dig på en kurs som kräver kursnyckel. Be din lärare/den kursansvariga om kursnyckeln.
 • Om ditt användarnamn har föråldrats eller du har glömt ditt lösenord kan du inte registrera dig på en Moodle-kurs. Kontakta universitetets behörighetsexpedition, se http://www.helsinki.fi/atk/svenska/behorighet/
 • Observera att du också kan avregistrera dig från en Moodle-kurs. Detta går enkelt när du vill ta bort föråldrade kurser. Ibland kan man avregistrera sig i misstag. Vänd dig i så fall till den kursansvariga om du inte lyckas registrera dig på kursen.

3. Inloggning i Moodle

Inloggning i Moodle sker alltid på adressen http://moodle.helsinki.fi.
Välj ”Användare Användare vid Helsingfors universitet” universitet under ”Logga in” Logga in (också användare med begränsat tillstånd (på finska kevyttunnus) är användare vid HU och loggar in på samma sätt).
Om du vill logga in på Helsingfors universitets Moodle med en annan högskolas användarnamn, välj ”Användare vid HAKA” Användare via HAKA.
När du loggar in på Moodle ska du alltid använda ditt eget användarnamn och lösenord vid HU (AD-användartillstånd).

Tip
titleTips
 • Om du besöker samma Moodle-kurser regelbundet kan du också spara kursernas egna webbadresser (så här: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=00000) bland webbläsarens bokmärken så har hittar du direkt till de kurser som du har registrerat dig på.
  Om du inte lyckas logga in på Moodle kan det finnas flera olika orsaker:
  • Om du får en felanmälan "Käyttäjäntunnistus ei onnistunut, Authentication did not succeed" (texten på webbläsarens adressrad: https://idp.it.helsinki.fi/idp/Authn/HyLogin), är lösenordet eller användarnamnet eller båda fel. Gäller ditt användarnamn fortfarande? Gav du kortformen av ditt användarnamn? Har du glömt ditt lösenord? Kontakta universitetets IT-behörighetsexpedition, se http://www.helsinki.fi/atk/svenska/radgivning/.
  • Om du får felanmälan "ERROR, An error occurred while processing your request. Please contact your helpdesk or user ID office for assistance. Error Message: Invalid IdP URL (HTTP 404)", (texten på webbläsarens adressrad: https://idp.it.helsinki.fi/idp/Authn/HyLogin), har inloggningen tydligen börjat fel. Har du Moodles inloggningssida som bokmärke/favorit i din webbläsare (dvs. adressen https://idp.it.helsinki.fi/idp/Authn/HyLogin)? Inloggningen måste alltid börja på Moodles startsida på adressen http://moodle.helsinki.fi och ”Användare Användare vid Helsingfors universitet” universitet under ”Logga in” Logga in.
  • Om du har loggat in på rätt sida, gett rätt namn och lösenord, och ändå inte lyckas logga in på Moodle och vet att ingen annan (t.ex. dina studiekamrater) kan logga in, är det troligen fråga om ett större avbrott eller en uppdatering. Du kan kontrollera aktuella uppgifter om avbrott på adressen http://www.helsinki.fi/atk/yhteydet/katkot.html . Kontakta vid behov universitetets Helpdesk: http://www.helsinki.fi/atk/neuvonta/helpdesk/

4. Ändring av språkinställningar

Språket på Moodles första sida bestäms enligt webbläsarens språkinställning före inloggningen. Ändra språkinställning i rullgardinsmenyn uppe i högra hörnet. Det går också att välja språk efter inloggningen. Det finns tre språkversioner: finska, svenska och engelska. Språket som du väljer i rullgardinsmenyn gäller under hela inloggningen. Vilket språk som används under en Moodle-kurs bestäms i första hand enligt det obligatoriska språkval som läraren eventuellt har gjort, i andra hand enligt det språk som du har valt i rullgardinsmenyn efter inloggningen eller det förvalda språket i din användarprofil.

Om du vill ändra ditt förvalda språk i Moodle kan du göra det genom att ändra din användarprofil. I så fall är språket i Moodle det som du har förvalt i din profil (om läraren inte har bestämt att en kurs har ett annat obligatorisk språk). Mera information om hur man gör ändringar i sin användarprofil finns i kapitlet 6. Ändringar i användarprofilen.

5. Huvudsidan MyMoodle med Mina kurser

Efter inloggningen ser du din personliga MyMoodels MyMoodles första sida med dina aktuella kurser i mittspalten och ”Senaste nytt” Nyheter i anslutning till kurserna. Om du klickar på kursrubriken kommer du direkt till kursområdet.
Om det saknas kurser från listan över dina kurser, har du ännu inte registrerat dig på kurserna. Via ”Visa Visa alla kurser” kurserna kan du bläddra i Moodles kurskategorier och registrera dig på nya kurser. Se närmare anvisningar i avsnitt 2.

6. Ändringar i användarprofilen

Du kan läsa och ändra din användarprofil efter inloggningen om du klickar på ”Du Du är inloggad som…”som Ditt Namn. Länken finns uppe i högra hörnet på kurssidans första sida och i nedre kanten på varje sida. Du hittar din användarprofil också via ”Profil” Profil under rubriken "Administration av kurs”.

Välj fliken ”Redigera profil” Redigera profil. Observera att profilen gäller användaren och är gemensam för alla dina Moodle-kurser. Du kan bl.a. uppdatera följande punkter i din profil (OBS! Välj ”Visa avancerad” Visa avancerad till höger om du inte ser de alternativa e-postinställningarna)

 • Visning av E-post: Du kan välja om du vill att alla Moodle-användare vid Helsingfors universitet kan se din e-postadress eller t.ex. bara deltagarna i dina kurser.
 • E-post är aktiverad: Det lönar sig att alltid ha inställningen ”Den Den här e-posten är redan registrerad” registrerad, så att alla viktiga meddelanden och nyheter från din kurs når dig.
 • Sammanfattandet av e-postmeddelanden: Här väljer du i vilken form eventuella meddelanden från kursområdena för dina Moodle-kurser skickas till din e-postadress. Om diskussionsforumen används flitigt, kan du välja ”Ämnen Ämnen (ett dagligt meddelande endast innehållande ämnen), och får då endast en sammanfattning per dag från Moodles diskussionsforum (som du prenumererar på eller som läraren vill att du prenumererar på). Sammanfattningen skickas kl. 17.00. Om du vill kan du också prenumerera på alla meddelanden från diskussionsforumet och får då meddelanden oförkortade till din e-post ”Ingen Ingen sammanfattning (ett e-postmeddelande per inlägg i forum).
 • Automatisk prenumeration på forum: Inställningen bestämmer på vilka sätt du beställer diskussionsforumen till din e-post – automatiskt när du deltar i en diskussion eller endast när du meddelar särskilt (per diskussionsforum). I början av en kurs är det klokt att välja ”Ja, registrera mig som prenumerant när jag gör ett inlägg i ett visst forum”. I ett senare skede av kursen kan man ändra till alternativet: Nej, jag vill inte bli automatiskt registrerad som prenumerant på forum”forum. Du kan samtidigt prenumerera på vissa forum till din e-post (de som är aktiva för tillfället).
 • Det språk du föredrar att använda: Förvalt språk för Moodles gränssnitt. Finska är förvalt, men också svenska och engelska är möjliga.
 • Bild: Du kan sätta in ett foto av dig själv (ansiktet) som visas på kursområdets deltagarlista och vid dina diskussionsinlägg. I synnerhet på interaktiva kurser rekommenderar vi att deltagarna sätter in sitt foto i sin profil.
Tip
titleTips
 • Du kan inte ändra namn och e-postadress i användarprofilen, eftersom uppgifterna i Moodle hämtas automatiskt från Helsingfors universitets datasystem. Om du inte använder din e-postadress helsinki.fi regelbundet, men vill ha alla viktiga meddelanden från Moodle, kan du omdirigera din post via Mappi till en annan adress. Ytterligare information: http://www.helsinki.fi/atk/neuvonta/ohjehakemisto/postinohjaus_mapista.html (endast på finska)
 • Uppgifterna i användarprofilen visas automatiskt endast för dig och läraren på kursen. Andra kursdeltagare ser bara en del av din profil: förutom ditt foto, Namn, Land, Ort, E-postadress och roll, och andra inte obligatoriska uppgifter som du eventuellt har lagt till (hobbyn, mobilnummer osv.).

7. Aktiviteter i Moodle: inlämning av uppgifter och diskussionsforum

Moodle-kursernas mest använda möjligheter är utöver distributionen av material till de studerande, diskussionsforumet och inlämningen av uppgifter (filer, skriftliga uppgifter).

Inlärningsuppgifter kan lämnas in som bilagor till meddelanden i diskussionsforumet, men ofta har kursen ett eget inlämningsområde på kursområdet: inlämning av individuella uppgifter (stängd, visas endast för läraren) eller en öppen mapp för inlämning av uppgifter (visas för alla kursdeltagare). Kursens lärare bestämmer om inlämningen visas för alla kursdeltagare eller bara för läraren. På bilden visas ”Inlämning Inlämning av essäuppgift” essäuppgift endast för läraren, medan ”Inlämning Inlämning av grupparbeten” grupparbeten är öppen för alla kursdeltagare.

Om du klistrar in text från Word
Kontrollera att det inte kommer med onödig formatering när du klistrar in texten (t.ex. från Word). I texteditorn finns knappen Rensa HTML skapat med Word för sådana situationer. Tumregeln är att en text kan formateras först i Moodle (med Moodles egen texteditor). Se den närmare (finska) anvisningen vid behov.

7.1 Diskussionsforum

På diskussionsforumets första sida visas meddelanderubriker, vem som börjat diskussionssträngen (eventuellt med foto), antalet svar, antalet olästa meddelanden samt det sista inläggets datum (datum och klockslag). Det är också möjligt att söka meddelanden med sökord (Sök i diskussionsforum).

Du kan få meddelandena från diskussionsforumet genom att ”Prenumerera Prenumerera på detta diskussionsforum” diskussionsforum på diskussionsforumets första sida, ifall prenumeration inte är förvalt. För närmare information läs ”66. Användarprofilens inställningar”inställningar.

När du vill börja en ny diskussion/diskussionssträng klicka på ”Lägg Lägg till ett nytt diskussionsämne”diskussionsämne. I exempeldiskussionen finns två diskussionssträngar. Meddelandena öppnas när du klickar på rubriken.

Ett meddelande skickas vidare till prenumeranternas e-postadresser 30 minuter efter det att du skrivit och sparat meddelandet. Under dessa 30 minuter kan du också göra ändringar i meddelandet. Om du vill att meddelandet skickas direkt till kursdeltagarna, ska du kryssa för ”Skicka Skicka e-post nu” nu (se bilden). I praktiken skickar Moodle utgående meddelanden med 5 minuters mellanrum. Även om meddelandet skickas direkt är det möjligt att göra ändringar, men ändringarna syns inte i det meddelande som redan skickades.

Diskussionsträngarna kommer in under varandra och ”Visa Visa svarslista, med det senaste först” först är förvalt (se bilden). Användaren kan själv välja om svaren ska visas t.ex. i trådad form eller nästlad form. Inställningen kan ändras vid rullgardinsmenyn uppe på sidan.
Välj ”Svara” Svara när du vill svara på ett diskussionsinlägg. Svaret får automatiskt samma rubrik som det första meddelandet, så kom ihåg att ändra rubriken så att den beskriver innehållet i ditt meddelande. Du kan ändra eller ta bort ditt meddelande under 30 minuter efter det att du har skickat meddelandet, men inte senare. Om du av någon anledning vill göra det senare, kan du kontakta din lärare.

7.2 Inlämning av skriftliga uppgifter

Uppgifterna kan i regel inlämnas som bifogade filer eller skrivas direkt i Moodles texteditor, där läraren kan ställa in den tid inom vilken texten ska lämnas in. I regel skriver man uppgiften som vanligt t.ex. i Word och laddar upp den färdiga filen i Moodle med ”Välj fil” > ”Skicka filen” på id inlämning av essäuppgifter” Browse > Ladda upp denna fil. Beroende på lärarens inställningar kan man ladda upp flera filer på en gång eller endast en fil. Ge din fil ett beskrivande namn utan skandinaviska tecken (åäö).

Det finns olika sätt att samla in uppgifter i Moodle och vi beskriver tre i denna anvisning.

7.2.1 Inlämning av filer

De individuella uppgifterna lämnas in till kursens lärare, de andra kursdeltagarna ser alltså inte varandras individuella uppgifter. När inlämningstiden har gått ut kan läraren ge feedback i Moodle på samma ställe där du lämnade in uppgiften (yksilötehtävän palautusalue). Inlämningen av en fil börjar vid ”Välj fil” Ladda upp en fil, hämta sedan din fil från din datorn eller minnessticka och klicka på "Skicka in filen” Ladda upp denna fil.

7.2.2 Nättext

När du lämnar in en nättext, klicka först på ”Skriv” Redigera min inskickade uppgiftslösning. Skriv texten direkt i Moodles texteditor eller kopiera manuellt t.ex. från Notepad eller Wordpad (kopiera + klistra in) i texteditorns fält ”Inlämning”. Kontrollera att det inte kommer med onödig formatering när du klistrar in texten (t.ex. från Word). I texteditorn finns knappen ”Rensa Word HTML" för sådana situationer. Tumregeln är att en text kan formateras först i Moodle (med Moodles egen texteditor). Se den närmare anvisningen vid behov. Inskickad uppgift.

7.2.3 Inlämningsmappen

Inlämningsmappen är ett område som är öppet för alla kursdeltagare. Man laddar upp filen i inlämningsmappen från sin egen dator genom att väja ”Välj fil”välja Browse. I anslutning till filen visas upphovsmansändare, storlek och inlämningstid (datum). Man Du kan också ta bort sina dina egna filer ur mappen om det behövs.
Det går att kommentera filer som har laddats upp i inlämningsmappen genom att välja pratbubblan i högra kanten. Både lärare och kursdeltagare kan skriva in kommentarer. En lärare kan t.ex. ge feedback på uppgiften i de öppna kommentarerna.

8. Hjälp när problem uppstår

Tip
titleHjälp till studerande

Kontakta i första hand läraren på kursen när du har problem med innehållet i en Moodle-kurs (kursnyckel, material, uppgifter, tenter, diskussionsforum, anvisningar, kursfordringar, tidtabeller m.m.). Varje lärare ansvarar för innehållet i sitt kursområde.

Vid mer allmänna problem med användningen av Moodle kan man kontakta Helpdesk, helpdesk@helsinki.fi eller telefon (09) 191 55555 (mest på finska). Ytterligare information: http://www.helsinki.fi/atk/neuvonta/helpdesk/ (på finska) eller http://www.helsinki.fi/atk/svenska/tjanster/kundtjanst.html (på svenska, kort)