Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK)

Ovatko identtiset kaksoset aina

...

samannäköisiä?

Identtisillä kaksosilla on identtinen perimä, toisin sanoen heidän DNA-sekvenssinsä (emäsparijärjestys) on täysin sama. Sen sijaan heillä voi olla erilaisia altistuksia ja kokemuksia jo kohdusta lähtien (erilainen asento kohdussa, synnytysvauriot, tapaturmat ja taudit lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisina), jotka vaikuttavat ulkonäköön.

...

Kaksoslasten, erityisesti ei-identtisten kaksosten, vanhemmilla puolestaan hedelmällisyys on hieman korkeampaa kuin keskimäärin: kaksosraskauksien todennäköisyys laskee mitä pidempään raskaaksi tuleminen kestää

Kaksosuuden periytyvyydestä

Meiltä kysytään usein, miten kaksosuus kulkee suvussa, onko se perinnöllistä?

Epäidenttisten (ns. erimunaisten) kaksosten syntyminen kulkee suvuittain, mutta varsinaista ihmiseen liittyvää alttiusgeeniä (geeniä, joka ”altistaisi” synnyttämään epäidenttiset kaksoset) ei ole tunnistettu. Tällainen alttius on olemassa, mutta se ei ole määräävä. Monilla muilla lajeilla (esimerkiksi lampaalla) ko. alttiusgeeni sen sijaan on tunnistettu.

Identtisillä kaksosilla (samanmunaiset, eli omaavat samat geenit eli heillä on perimässään sama DNA:n emäsparijärjestys) ei ole vahvoja viitteitä periytyvyydestä, mutta tiedetään yksittäisiä sukuja, joissa esiintyy paljon identtisiä kaksosia.
Kaksosen lapset ja lapsenlapset voivat siis saada kaksoset suuremmalla todennäköisyydellä kuin muut, mutta paljon useammin käy niin, että eivät saa – siitä huolimatta, että kaksosuus kulkee heillä suvussa.