Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

12 Inspelningsprotokoll

a - NAB standard

b - CCIR standard

c - Dolby-B
Kan ha beteckningen "DD".

d - DBX

e - Digital
Digital avspelningsutrustning krävs.

f - Dolby-A

g - Dolby-C

h - CX

n - Ej tillämplig
Särskilda uppgifter om protokoll saknas.

u - Okänt protokoll

z - Annat protokoll än ovan nämnda

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

13 Inspelnings- Ursprunglig lagrings- och inspelningsteknik
Anger hur ljudet ursprungligen spelades in och lagrades. Nyutgåvor kodas enligt originalupptagningens inspelnings- och lagringsteknik
Avser den ursprungliga upptagningen (originalinspelningen).

a - Akustisk inspelning i , direkt miljö
I regel endast före ca 1929.

b Elektronisk inspelning i direkt miljö
Magnetisk mellanlagring har ej förekommit. Ur bruk ca 1950.

d Digital lagring
Inspelningen lagrades digitalt. Digital uppgradering av äldre inspelning faller ej under denna kod.

e Analog elektronisk lagring
Upptagningen gjordes analogt på magnetiskt medium (band). Det normala mellan ca 1950 och 1980.

u Okänd teknik

analog lagring
Ljudupptagning där inspelningen skett genom att använda akustiskt horn och membran och där lagringen gjorts direkt på masterns yta. De första akustiska inspelningsutrustningarna dateras till 1877 och de användes till slutet av 1920-talet. Fr.om. 1925 användes de parallellt med elektrisk inspelningsutrustning.

b - Elektronisk inspelning, direkt analog lagring
Inspelning med mikrofon eller liknande utrustning direkt till en masterskiva. Tekniken användes för alla ljudinspelningar som spelades in med mikrofon eller liknande utrustning från 1925 till slutet av 1940-talet. Tekniken har också använts i nyare inspelningar märkta med ”direct to disc” eller liknande fras. Kallas också för elektromekanisk inspelning.

d- Elektronisk inspelning, digital lagring
Digital lagring för ljudinspelningar togs i bruk på 1980-talet. Ljudinspelningarna kan ha märkningen ”digitally recorded” eller motsvarande. Märkningen ”digital remastering” eller ”digital mixing” hänvisar till senare processer. Sådana märkningar betyder inte att den ursprungliga inspelningen eller lagringen varit digital. OBS! Ljudupptagningens digitala inspelning och uppspelning ska inte sammanblandas. Behovet av digital uppspelningsteknik anges i 007/12 (Inspelningsprotokoll).

e - Elektronisk inspelning, analog elektronisk lagring
Elektroniskt lagrad ljudinspelning som lagrats på magnetband eller motsvarande media. Största delen av ljudinspelningarna från slutet av 1940-talet till övergångsskedet till det digitala från början av 1980-talet till början av 1990-talet är analoga elektroniska lagringar.

u - Okänd inspelning och lagring.
Ursprunglig inspelnings- och lagringsteknik är okänd.

z - z Annan teknik

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats