Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Fälten 841-855 och 863-878 (lokalsignum och beståndsuppgifter) kan i vissa MARC 21 -tillämpningar (då separat beståndspost ej används) förekomma även i det bibliografiska formatet. Vid remote-import från utländsk källa måste sådana fält makuleras innan posten kan sparas.

Yllämainitut kentät on kuvattu tässä dokumentissa. Kentät 841-845, 853-855 ja 863-878 on vain listattu alla, ja niiden tarkempi kuvaus löytyy MARC 21 varastotietojen formaatista.

Här beskrivs fält 850, 852, 856, 880 och 882-887. Andra 841-88X -fält beskrivs i MARC 21 Beståndsformatet (tillsvidare finns det inte en finlandssvensk bearbetning om beståndsformatet).