Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

017 - Registreringsnummer för copyright (R)

Copyright- eller pliktexemplarsnummer för beskrivningsresursen.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...

2 Källa (NR)
Koden tas från en förteckning, se Copyright and Legal Deposit Number Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

017 ## ‡a EU781596 ‡b U.S. CopyrightOffice

...