Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

032 - Registreringsnummer för postal behandling av publikationen (R)

Tuo etuuksia julkaisun käsittelyyn postissa.

Ger förmåner för postal behandling av publikationen.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Registreringsnummer (NR)

Kuusi numeroa tasataan oikealle ja käyttämättömissä merkkipaikoissa on nolla.

Sex nummer högerjusterad med inledande nollor.

b Källa: Instans som tilldelat numret (NR)

6 Länkning (NR)
Ks Se Kontroll- och länkdelfält. Kontrolliosakentät

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Ks Se Kontroll- och länkdelfält. Kontrolliosakentät

Exempel

032 ## ‡a 686310 ‡b USPS