Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

088 - Rapportnummer (R)

Raporttinumero, joka ei ole minkään standardin mukainen. ISRN-tunnus ja muut standardoidut raporttinumerot merkitään kenttään 027 (ISRN-tunnus tai muu standardoitu raporttinumero).

Rapportnummer som inte är enligt någon standardstandardiserat. ISRN-beteckning och andra standardiserade rapportnummer anges i fält 027 (ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...

z Makulerat/ogiltigt rapportnummer (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

088 ## ‡a STRATLAB-71-98

...