Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för typsystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Genre/Form Code and Term Source Codes.

...