Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

546 - Anmärkning - Språk (R)

Anmärkningstext om resursens språk. Till exempel språk eller teckensystem som används i den beskrivna resursen. I anmärkningen kan ingå en beskrivning av alfabet, skrivsystem eller annat symbolsystem (t.ex. arabiskt alfabet, ACII, notskriftASCII, streckkod, logaritmisk graf). Språk anges För notmaterial rekommenderas användning av fält 348 (Egenskaper för notmaterial). Uppgifter om språk i kodform anges i fält fälten 008/35-37 (Språk) och/eller 041 (Språkkod).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a ‡a - Anmärkningstext (NR)

‡b - Alfabet eller kodningssystem (R)
b Uppgift om Anger alfabet, stilsort eller kod (R)skriftsystem eller teckensystem som använts i den beskrivna resursen. Innefattar såväl alfabet, typsnitt dvs. font (t.ex. fraktur) som koduppsättning och piktogram. Exempel på alfabet är arabiska, kyrilliska, grekiska, hebreiska och latinska bokstäver, arabiska och romerska siffror, samt punktskrift och hieroglyfer. Kodningssystem är t.ex. ASCII, BCD, EBCDIC, streckkod och chifferskrift.

‡3 - 3 Del av materialet som avses (NR)

6 ‡6 - Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 ‡8 - Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

546 ## ‡a Parallella bildtexter på svenska och engelska.

...