Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Första indikator (Ind. 1) Antal icke-filerande tecken

0 - 9 Antal icke-filerande tecken

...

5 Canadian Subject Headings

6 Répertoire de vedettes-matière

7 System specificerat i ‡2

...

g Övrig information (R)

h Medieterm (NR) - används inte enligt ISBD Consolidated -katalogiseringsregler (Kirjastoaineiston kuvailusäännöt)

k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.

...

r Tonart (musik) (NR)

s Version (NRR)

t Verktitel (NR)

v Underindelning - formämnesord (R)

...

z Underindelning - geografisk (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI 0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för ämnesordssystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Funktionskod Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

630 04 ‡a Raamattu. ‡p VT. ‡p Psalmit ‡x kommentaarit.

...