Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn
Se beskrivningen för indikator 1 i fält 110.

0 Namn inlett med inverterat personnamn

1 Namn på administrativ enhet.

2 Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Namn på (överordnad) institution eller administrativ enhet (NR)

b Namn på underordnad enhet (R)

c Konferensort (NRR)

d Konferensår (R)

e Funktionsterm (R)

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (NRR)
I fält som innehåller titel på fördrag läggs andra signatären i detta delfält.

...

k Specificering i form av grupptitel (R)

l Verkets språk (NR)

m Besättning Uppsättning (musik) (R)

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R) 

...

r Tonart (musik) (NR)

s Version (NRR)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

v Delbeteckning (NR)w BibID

för sammanhörande bibliografisk post w Postens kontrollnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

x ISSN (NR)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för namnform eller term (NR)
Se Name and Title Authority Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Funktionskod Relation (R)

Koodi otetaan listalta, ks. MARC 21 Funktiokoodit.

Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Funktions- och relationskoder.

5 Institution som fältet tillhör (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Se beskrivning av delfält ‡7 i fält 800.
/0 - Medietyp
/1 - Bibliografisk nivå

 8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

490 1# ‡a Julkaisu / Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto, rakennetun ympäristön tutkimuslaitos. ‡n B, ‡x 0783-3253 ; ‡v 22
810 2# ‡a Teknillinen korkeakoulu. ‡b Arkkitehtiosasto. ‡b Rakennetun ympäristön tutkimuslaitos. ‡t Julkaisu. ‡n B ; ‡v 22.

...

490 1# ‡a CIIL linguistic atlas series ; ‡v 1
810 2# ‡a Central Institute of Indian Languages. ‡t CIIL linguistic atlas series ; ‡v 1.

810 2# ‡a Deutsches Institut für Normung ‡4 aut ‡t DIN-Taschenbuch ‡v 193 ‡w (DE-101)016034287 ‡w (DE-600)1072284-1 ‡7 as