Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

852 - Lokalsignum (R)

Innehåller information om organisationen som förfogar över eller ger tillgång till resursen. Kan även innehålla detaljerad information om objektets placering i samlingarna.


Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Schema för hyllsignum

...