Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kontroll- och länkdelfält

Tässä osiossa kuvataan viisi kontrolliosakenttää, joiden avulla kenttien tiedot linkitetään tiettyihin organisaatioihin tai muihin kenttiin. Kontrolliosakenttiä esiintyy useissa (‡w, ‡0, ‡5) tai lähes kaikissa (‡6 ja ‡8) bibliografisten tietojen formaatin kentissä, joten ne kaikki kuvataan tässä liitteessä. Osakentät määritellään myös vastaavissa kenttien osakenttälistoissa, ja niistä on linkki tähän liitteeseen.

Beskrivning av fem kontrollfält med vilkas hjälp fälten länkas till en bestämd organisation eller till andra fält. Kontrolldelfälten finns främst i (#w, #0, #5) eller i nästan alla (#6 och #8) formatfälten i den bibliografiska posten, så de beskrivs alla i denna bilaga. Delfälten beskrivs ockås i motsvarande listor över delfälten och de är också länkade hit.

w BibID för sammanhörande bibliografisk post.

Före denna ett MARC-kods kontrollnummer i parentes se

...

Organisationer

Vastaavan bibliografisen tietueen kontrollinumero.  Sitä edeltää sulkeissa kontrollinumeron antaneen organisaation MARC-koodi, ks. Organisaatiot.

800  1# ‡a Negt, Oskar ‡t Schriften ‡vBD. 2 ‡w (DE-101b)967682460     

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost.

Före denna ett MARC-kods kontrollnummer i parentes eller standard se

...

Organisationer och Standard Identifier Source Codes.

Vastaavan auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standarditunniste kuten International Standard Name Identifier (ISNI).  Sitä edeltää sulkeissa kontrollinumeron antaneen organisaation MARC-koodi tai standarditunnisteen lähde, ks. Organisaatiot ja tunnisteet Standard Identifier Source Codes.

100 1# ‡a Bach, Johann Sebastian. ‡4 aut ‡0 (DE-101c)310008891

100 1# ‡a Trollope, Anthony, ‡d 1815-1882. ‡0 (isni)1234567899999799

5 Institution som fältet tillhör/ för vilken fältet gäller.

Fältens uppgifter kan antingen passas in eller inte i beskrivningen, men den/de har betydelse för organisationen. Som kod för organisationen används ISLI se

...

Osakenttä ‡5 sisältää koodin organisaatiolle, joka omistaa kappaleen, johon kentässä esitetyt tiedot soveltuvat. Kentän tiedot voivat soveltua tai voivat olla soveltumatta yleisesti kuvailun kohteeseen, mutta niillä on merkitystä ko. organisaatiolle.
Organisaation koodina käytetään ISIL-tunnusta, ks. OrganisaatiotOrganisationer.

500 ## ‡a From the papers of the Chase family. ‡5 DL

...